Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Niu-di-lân
Cập nhật Thứ năm, 25 / 04 / 2020 14:55 PM
  • Tên chính thức: Niu-di-lân
  • Thủ đô : Wellington
  • Quốc khánh: 06/02/1840
  • Diện tích: 270.534 km2
  • Dân số: 4.925.477 (2019)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (chính thức) 91,2%, tiếng Maori (chính thức) 3,9%, Samoan 2,1%, tiếng Pháp 1,3%, Hindi 1,1%, Yue 1.1%, Trung Quốc 1%, ngôn ngữ khác 12,9%
  • Đơn vị tiền tệ: Đôla Niu Di lân (NZD), 1 USD = 1,616 NZD (3/2020)
  • Thể chế: Niu Di-lân theo chế độ quân chủ nghị viện
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo