Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Xinh-ga-po
Cập nhật Thứ năm, 16 / 04 / 2021 09:42 AM
  • Tên chính thức: Cộng Hòa Xinh-ga-po (Singapore)
  • Thủ đô : Singapore
  • Quốc khánh: 9 tháng 8 (1965)
  • Diện tích: 692,7 km2, gồm 64 đảo, 1 đảo lớn và 63 đảo nhỏ.
  • Dân số: 5.9 triệu
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung.
  • Đơn vị tiền tệ: Singapore Dollar (SGD); 1 USD = 1.33 SGD
  • Thể chế: Cộng hoà Nghị viện
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo