Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Cuba
Cập nhật Thứ năm, 31 / 03 / 2020 09:42 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Cu-ba
  • Thủ đô : Ha-va-na
  • Quốc khánh: 1 tháng 1 năm 1959 - Ngày Cách mạng thành công
  • Diện tích: 110.860 km2. Cu-ba là một quần đảo (gồm hơn 1.600 đảo, lớn nhất là đảo Cu-ba và đảo Thanh Niên ), nằm ở vùng biển Ca-ri- bê, án ngữ lối vào vịnh Mê-hi-cô, giữa Bắc, Trung và Nam Mỹ; 3/4 diện tích là đồng bằng; sông ngòi ít, nhỏ.
  • Dân số: 11.059.062 (2019)
  • Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Pêso Cu-ba (CUP) ; 1USD = 1 CUP (2019)
  • Thể chế: Nhà nước cộng sản
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo