Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Nam Phi
Cập nhật Thứ năm, 20 / 04 / 2021 09:08 AM
  • Tên chính thức: Nước Cộng hòa Nam Phi (Republic of South Africa)
  • Thủ đô : Pretoria là thủ đô hành pháp, CapeTown là thành phố lập pháp
  • Quốc khánh: 27/4
  • Diện tích: 1,219,090 km2
  • Dân số: 56,463,617 người
  • Ngôn ngữ: Nam Phi có 11 ngôn ngữ chính thức, mỗi ngôn ngữ đều được Hiến pháp bảo vệ. Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống chính quyền và giao dịch thương mại.
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng rand (ZAR), 1 USD = 7.164 ZAR
  • Thể chế: Nam Phi theo chế độ Cộng hòa.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo