Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Trung Quốc
Cập nhật Thứ năm, 24 / 08 / 2022 10:48 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
  • Thủ đô : Bắc Kinh
  • Quốc khánh: 1/10
  • Diện tích: 9.600.000 km2, đứng thứ 3 thế giới sau Nga và Canada
  • Dân số: 1.397.897.720 (Ước tính tới tháng 7/2021)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Quảng Đông
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng nhân dân tệ (RMB), 1USD = 6.53 RMB (năm 2020)
  • Thể chế: Theo Hiến pháp Trung Quốc, nước CHND Trung Hoa là một nước XHCN của nền chuyên chính nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy liên minh công nông làm nền tảng. Chế độ XHCN là chế độ cơ bản của Trung Quốc. Chuyên chính nhân dân là thể chế của nhà nước.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo