Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Bra-xin
Cập nhật Thứ năm, 01 / 04 / 2021 10:17 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Liên bang Bra-xin
  • Thủ đô : Bra-xi-li-a
  • Quốc khánh: 7/9 (dành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1822)
  • Diện tích: 8.511.965 km2
  • Dân số: 213.445.417 (2021)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha (chính thể), Tây Ban Nha, Anh, Pháp
  • Đơn vị tiền tệ: Bra-xin Real (BRL) 1USD= 5,51 BRL (2021)
  • Thể chế: Cộng hòa liên bang
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo