Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Hung-ga-ry
Cập nhật Thứ năm, 07 / 06 / 2021 16:41 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Hungary (Republic of Hungary)
  • Thủ đô : Budapest
  • Quốc khánh: 20/8, ngày vua Istvan – người sáng lập Hungary lên ngôi.
  • Diện tích: 93.030 km2, chiếm 1% diện tích Châu Âu.
  • Dân số: 9771820 (2020)
  • Ngôn ngữ: Hungary
  • Đơn vị tiền tệ: Pho-rinh (HUF)
  • Thể chế: Chế độ dân chủ đại nghị, đa đảng
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo