Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

Điều kiện được tái định cư khi thu hồi đất

Đất của gia đình ông Nguyễn Bảo Trung (Thái Bình) nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng của dự án đường 454 TBS sông Trà. Trong đó có 45m2 đất đang có nhà ở trên đất đã được bố mẹ chia cho em gái ông và cấp sổ đỏ đứng tên em của ông từ năm 2006. Sau khi thu hồi làm đường, diện tích đất còn lại của em ông là 32m2.

Đất làm trang trại và những điều cần biết rõ

Dưới đây là những thông tin quan trọng liên quan đến đất làm trang trại, người dân cần biết rõ.

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị phạt như thế nào?

Xây nhà ở trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích có thể bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ nhà.

Tới đây, những ai sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trong Thông tư này quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với tùy từng trường hợp cụ thể.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua từ năm 1983

Ông ngoại của ông Lê Công Việt (Nghệ An) mua cho mẹ ông một thửa đất từ năm 1983. Trên giấy tờ mua đất chỉ có chữ ký của người bán và người mua, chính quyền chưa đóng dấu mộc. Đất không có tranh chấp. Ông Việt hỏi, bây giờ muốn làm sổ đỏ thì gia đình ông cần những giấy tờ gì?

Nắm rõ tiêu chuẩn diện tích nhà ở phục vụ tái định cư

Nhà ở tái định cư là nhà ở được hỗ trợ cho người bị thu hồi đất ở, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Phương án xử lý khi chung cư hết niên hạn sử dụng

Dưới đây là thông tin chi tiết về phương án xử lý khi chung cư hết niên hạn sử dụng mà người dân cần biết rõ.

Trình tự cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi

Dưới đây là thông tin chi tiết về trình tự cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi mà người dân cần biết rõ.

Bản đồ địa chính và những điều cần biết rõ

Bản đồ địa chính là tài liệu, hình thức chứa đựng thông tin về địa chính rất quan trọng.

Dân xây nhà trái phép, không thể xử phạt hay dỡ bỏ là xong

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho rằng, việc xử lý xây dựng nhà trái phép của người dân trên đất nông nghiệp xen lẫn khu dân cư không thể chỉ xử phạt, tháo dỡ. Bởi, bức xúc về nhà ở tại Đà Nẵng rất cao, trong khi nhà ở xã hội không đáp ứng được.