Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

Thời điểm xác nhận ‘không còn đất ở, nhà ở’ khi thu hồi đất

Theo Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013, khi Nhà nước thu hồi đất ở, hộ gia đình đủ điều kiện để bồi thường, được xác nhận không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường thì được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở.

Cấp sổ đỏ rồi mới chuyển mục đích sử dụng đất có đúng không?

Ông Nguyễn Quang Lương (Hà Tĩnh) đang làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hội đồng xét duyệt chỉ chấp thuận diện tích đất ông đang sử dụng là 100% đất trồng cây lâu năm. Nay ông muốn chuyển 300 m2 thành đất ở.

Điều kiện được nhận bồi thường về đất

Thửa đất của gia đình bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Hà Nội) thuộc diện thu hồi để mở rộng đường. Phần thu hồi là 240 m2, trong đó 40 m2 đất nông nghiệp, thời điểm sử dụng trước ngày 15/10/1993, gia đình đã láng sân, có công trình phục vụ đời sống sinh hoạt và 200 m2 đất ở. Nguồn gốc đất là ông cha để lại.

Địa phương có được ban hành hướng dẫn cải tạo, khai hoang đất nông nghiệp?

Vừa qua, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở tỉnh của ông Lê Văn Châu căn cứ vào quy định tại Điều 9 Luật Đất đai năm 2013 về khuyến khích đầu tư vào đất đai đã có văn bản hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc cải tạo, khai hoang, phục hóa đất nông nghiệp.

Điều kiện được nhận bồi thường về đất

Thửa đất của gia đình bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Hà Nội) thuộc diện thu hồi để mở rộng đường. Phần thu hồi là 240 m2, trong đó 40 m2 đất nông nghiệp, thời điểm sử dụng trước ngày 15/10/1993, gia đình đã láng sân, có công trình phục vụ đời sống sinh hoạt và 200 m2 đất ở. Nguồn gốc đất là ông cha để lại.

Địa phương có được ban hành hướng dẫn cải tạo, khai hoang đất nông nghiệp?

Vừa qua, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở tỉnh của ông Lê Văn Châu căn cứ vào quy định tại Điều 9 Luật Đất đai năm 2013 về khuyến khích đầu tư vào đất đai đã có văn bản hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc cải tạo, khai hoang, phục hóa đất nông nghiệp.

Chuyển đất trồng cây thành đất ở có tính hạn mức?

Gia đình bà Lường Thị Phương Trang (Sơn La) có 3 thế hệ (ông, bà, bố, mẹ, con, cháu) sống chung. Năm 1999, ông nội của bà Trang được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 7.720 m2 đất (ghi cấp cho hộ gia đình), trong đó, đất ở tại nông thôn 400 m2, đất trồng cây lâu năm 3.900 m2, đất lúa 3.420 m2.

Có thể chuyển một phần đất trồng cây sang đất ở?

Bà Thân Đỗ Hoàng Nhi (Hà Nội) là chủ sử dụng thửa đất 4.239,5 m2; hình thức sử dụng đất trên Giấy chứng nhận: sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất đến ngày 1/7/2064; nguồn gốc sử dụng: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?

Gia đình ông Phan Thắng (Đắk Lắk) và một số hộ xung quanh kinh doanh điện mặt trời từ năm 2019, hoạt động ổn định đến năm 2023. Tuy nhiên, cuối năm 2023, công ty điện lực huyện đã tạm dừng thanh toán tiền điện và yêu cầu các hộ bổ sung pháp lý cho khu đất đang sản xuất điện mặt trời trên đó.

Có được hỗ trợ khi thu hồi phần đất tăng thêm so với sổ đỏ?

Gia đình ông Đoàn Vĩnh Phúc (Đà Nẵng) có thửa đất, đã nhận được các quyết định về việc thu hồi đất của UBND quận. Tuy nhiên, diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây.