Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

Đất giao không đúng thẩm quyền, làm thủ tục cấp sổ thế nào?

Bà Nguyễn Thị Thơm (Hà Nội) đã làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất được giao trái thẩm quyền, nộp đầy đủ các loại giấy tờ về phường và phường đã nộp lên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận.

Đất phù hợp quy hoạch được hiểu như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Có được tự chuyển đất trồng cây sang đất phi nông nghiệp?

Ông A bán đất cho ông B ngày 28/12/2002 và bán cho ông C ngày 20/8/2021. Giấy tờ mua bán đều viết tay, không có công chứng, chứng thực.

Trường hợp nào được bố trí tái định cư khi thu hồi đất?

Ông Phạm Văn Luân (TPHCM) đã có hộ khẩu riêng, được cha mẹ cho xây nhà chung trên mảnh đất có nhà của cha mẹ đứng chủ sở hữu. Đất này là đất nông nghiệp.

Có được cấp đổi Giấy chứng nhận theo ranh giới đất thực tế?

Năm 1982, gia đình ông Đào Ngọc Vinh (Hà Nội) được cấp 400 m2 đất làm nhà ở. Giai đoạn 1982-1983, gia đình đã khai khẩn đất hoang khu vực liền kề (3.038 m2) và sử dụng ổn định, không tranh chấp từ đó tới nay (có xác nhận của các hộ gia đình liền kề cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất và tổ trưởng tổ dân phố).

Điều kiện tách, hợp thửa đất

Ông Lê Anh Kiệt có một thửa đất tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, diện tích 606 m2, trong đó, 50 m2 đất ở tại nông thôn, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Ông Chu Minh Khang (Bắc Ninh) là hộ kinh doanh, có 40.000 m2 (4 ha) đất nông nghiệp bao gồm đất lúa 1 vụ 8.000 m2 (0,8 ha) và 32.000 m2 (3,2 ha) đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm. Toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho cá nhân ông Khang.

Góp vốn bằng đất thuê trả tiền một lần, thủ tục thế nào?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Quốc Trung (Phú Yên), Khoản 5 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ hướng dẫn thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê đối với trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Hạn mức công nhận đất ở đối với đất sử dụng trước năm 1980

Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất

Ông Hồ Ngọc Sung (TPHCM) có 1.169 m2 đất, đã được UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch đất ở nông thôn cho toàn bộ diện tích. Ông Sung lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở theo đúng quy hoạch cho thửa đất này.