Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

Ký hiệu 'T' là loại đất gì?

Ông Phạm Gia Bảo (Hải Phòng) hỏi, theo Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất thì ký hiệu chữ “T” là như thế nào?

Trường hợp nào phải ban hành quyết định thu hồi đất?

Ông Nguyễn Khanh (TPHCM) hỏi, khu đất (Nhà nước giao) do đơn vị A quản lý nhưng bị chiếm dụng trồng hoa màu, nay được giao lại cho huyện thực hiện dự án công trình công cộng, vậy có phải ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định hỗ trợ cho từng hộ đang canh tác trên đất không, hay chỉ cưỡng chế thu hồi đất mà không bồi thường hỗ trợ?

Điều kiện giao đất, cho thuê đất

Ông Nguyễn Văn Tân (Đắk Lắk) hỏi, theo Luật Đất Đai, điều kiện để được Nhà nước giao đất cho tổ chức, doanh nghiệp là gì? Ngành nghề mà doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh để được Nhà nước giao đất? Thẩm quyền giao đất cho doanh nghiệp, tổ chức thuộc đơn vị nào?

Sử dụng đất sai mục đích có được cấp đổi Giấy chứng nhận?

Mẹ của bà Nguyễn Thị Linh (Thái Nguyên) có 1 thửa trồng cây hằng năm và 2 thửa đất trồng lúa, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ giải thửa (bìa màu đỏ từ năm 1994).

Có quy định hạn mức chuyển đất nông nghiệp thành đất ở?

Ông Nguyễn Đức Toàn (Cao Bằng) hỏi, khi chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở, đối tượng nào thì áp dụng hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở?

Có bổ nhiệm kế toán trưởng với đơn vị chỉ có 1 kế toán?

Bà Ngọc Thanh (Đồng Nai) phụ trách kế toán tại 1 trung tâm, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (nhóm 4 theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ).

Tách công ty, điều chuyển quyền sử dụng đất dự án thế nào?

Công ty của bà Trần Thị Hồng Phương có trụ sở tại TPHCM (công ty A) và đang thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp. Công ty được tách (công ty B) sẽ có trụ sở tại tỉnh Bình Dương.

Thu tiền sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền?

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước 1/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp GCN có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp GCN và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trường hợp nào được ghi nợ tiền sử dụng đất?

Bà Ngô Thị Đang (Đồng Nai) năm nay 78 tuổi. Bà xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, số tiền phải nộp quá lớn so với khả năng của bà. Bà Đang hỏi, bà muốn xin nợ thuế có được không?

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Năm 2020, ông Phạm Ngọc Hoàng (Đồng Nai) nhận chuyển nhượng 10 ha đất trồng cây hằng năm. Năm 2021, ông nhận chuyển nhượng 15 ha đất trồng cây lâu năm và năm 2022, ông nhận chuyển nhượng 15 ha đất trồng lúa.