Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Chậm ban hành văn bản hướng dẫn, cần làm rõ trách nhiệm

10:39 06/10/2022

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị, cần làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình).

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 27/9/2022 Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022

09:24 05/10/2022

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 27/9/2022 Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022.

Những điểm mới, đột phá trong Nghị quyết số 18-NQ/TW về quản lý đất đai

09:04 05/10/2022

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý đất đai. Chỉ ra những điểm mới, đột phá trong chủ trương của Đảng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ: Nghị quyết này có vai trò to lớn trong tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm về giá, thuế, hải quan

11:00 29/09/2022

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Sửa luật phải giảm rủi ro pháp lý cho dự án bất động sản, tránh luật này chồng chéo luật kia, mâu thuẫn nhau

10:31 29/09/2022

Sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản để tăng tính thống nhất, giảm rủi ro pháp lý cho các dự án bất động sản. Quá trình sửa luật cần thống nhất, tránh luật này chồng chéo luật kia; tránh để các điều luật mâu thuẫn lẫn nhau; sửa các luật mà vẫn thống nhất, ổn định.

Sửa Luật Đất đai phải rõ tiêu chí thu hồi đất

09:58 28/09/2022

Đồng ý trình Quốc hội Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), song Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là phải làm rõ điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để tránh bị lạm dụng.

TOÀN VĂN: Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

09:51 27/09/2022

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu toàn văn Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Nhiều chính sách về tiền lương, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 10/2022

09:46 27/09/2022

Từ tháng 10/2022, chính sách về tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp của một số ngành sẽ có hiệu lực.

Ngăn chặn tình trạng lách luật để 'sau một đêm trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp'

08:38 23/09/2022

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã bổ sung các quy định để tăng chất lượng của nhà đầu tư chuyên nghiệp, đồng thời hạn chế việc tiếp cận của những nhà đầu tư không chuyên nghiệp đối với kênh phát hành này. Với các quy định mới, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã hạn chế rất nhiều việc lách luật để "sau một đêm trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp".

Bàn giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về giao dịch điện tử

08:37 23/09/2022

Môi trường số tạo lập theo quy định của Luật phải phong phú hơn môi trường thực, thời gian nhanh hơn, không phát sinh thêm thủ tục hành chính, chi phí thấp hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, an toàn hơn.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP: Thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển minh bạch, bền vững

10:37 22/09/2022

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và triển khai các đoàn kiểm tra về tình hình phát hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp tại một số doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán, các công ty kiểm toán độc lập.

Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) hướng tới quản lý tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ số

10:36 22/09/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập sau hơn 9 năm thi hành.