Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất danh mục hàng hóa áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia

14:04 26/09/2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia.

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương, phụ cấp, ưu đãi nhà giáo

10:50 26/09/2023

Sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, ưu đãi; đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo phù hợp với chủ trương và lộ trình cải cách tiền lương của Đảng và Nhà nước.

Đề xuất quy định đặc thù về tiền lương, thu nhập tăng thêm đối với CBCCVC Thủ đô

15:46 22/09/2023

Dự thảo Luật Thủ đô quy định cụ thể về đối tượng thu hút, chế độ đãi ngộ nhân tài như tuyển dụng không qua thi tuyển, xếp lương, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo; quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Thủ đô.

HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét hỗ trợ đặc thù đối với nạn nhân vụ cháy chung cư

14:06 22/09/2023

HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, thông qua một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy chung cư tại quận Thanh Xuân ngày 12/9/2023

Giảm số năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu; bổ sung quy định 'trợ cấp hưu trí xã hội'

14:02 22/09/2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, để hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, có nhiều giải pháp, trong đó có việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới lộ trình giảm xuống còn 10 năm. Rút hay không là quyền của người lao động, phải đảm bảo quyền của họ.

Đề xuất sửa quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

14:54 21/09/2023

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

Quyết định mới về bảng giá đất thành phố Hà Nội

10:54 21/09/2023

Từ ngày 18/9/2023, Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Đề xuất quy định mới về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường

13:49 20/09/2023

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

13:44 20/09/2023

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là 2 khoản trợ cấp khác nhau về điều kiện hưởng nhưng người lao động hay nhầm lẫn.

Kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết gỡ khó một số vấn đề về quy hoạch

09:20 19/09/2023

Các cơ quan của Quốc hội nhận xét, tỷ lệ các quy hoạch cần hoàn thành còn thấp, tiến độ lập các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh còn rất chậm.

Đề xuất tăng mức phạt với vi phạm về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

13:47 18/09/2023

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về triển khai bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe từ mức phạt tiền 40-50 triệu đồng lên mức 90-100 triệu đồng.

Đề xuất quy định mới về xử phạt vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

09:22 18/09/2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.