Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chiến lược giữ chân nhân tài của doanh nghiệp hậu Covid-19

Nghiên cứu cho thấy, thế hệ Millennials và GenZers là nhóm khao khát phát triển nghề nghiệp, chuyên môn. Vì thế, có tới trên 80% muốn nhảy việc nếu công ty không mang lại cơ hội phát triển cá nhân.

Chiến lược giữ chân nhân tài của doanh nghiệp hậu Covid-19

Lazada nhận giải thưởng kép tại BSI Awards 2022

Cơ hội để hàng nội địa tiếp tục khẳng định vị thế

Lo ngại lạm phát, chứng khoán Mỹ nỗ lực gượng dậy, giá USD vọt đỉnh lịch sử

Việt Nam đặt mục tiêu đến 2025 có ít nhất 25 DNNN vốn hóa hơn 1 tỷ USD