Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trung Quốc: Chi phí xét nghiệm RT PCR tìm COVID-19 chỉ còn 80 nhân dân tệ

Các tỉnh, thành phố của Trung Quốc đã cắt giảm chi phí xét nghiệm axit nucleic, còn gọi là xét nghiệm RealTime PCR (RT PCR) để phát hiện COVID-19, đồng thời ấn định mức giá trần.

Trung Quốc: Chi phí xét nghiệm RT PCR tìm COVID-19 chỉ còn 80 nhân dân tệ

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025

Infographic: Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2021

Bài 1: Hợp đồng khai thác cơ sở hạ tầng – thực trạng và giải pháp

Chi tiết mức hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1.10