Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ngành xi măng Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Hải Phòng - Ngày 18.8, tại Hải Phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Sự phát triển của ngành Xi măng Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ngành xi măng Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Thái Nguyên: PCI và DDCI giúp chính quyền năng động hơn

Stavian Group: Lấy nhân sự làm giá trị cốt lõi - Chìa khóa giúp doanh nghiệp thành công

Doanh nghiệp xuất khẩu phòng ngừa rủi ro về tỷ giá bằng cách nào?

Hơn 150 doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận xu hướng đầu tư vào Việt Nam

Ngành xi măng Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

15:50 19/08/2022

Hải Phòng - Ngày 18.8, tại Hải Phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Sự phát triển của ngành Xi măng Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.