Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bí quyết để doanh nghiệp trụ vững trong đại dịch và tiến xa

Từ thực tiễn câu chuyện kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh COVID-19 cho thấy, những DN xây dựng được các mô hình quản trị theo hướng phát triển bền vững đã chứng tỏ được khả năng chống chịu cao hơn so với các DN khác và đạt được thành công.

Bí quyết để doanh nghiệp trụ vững trong đại dịch và tiến xa

190 thương nhân Trung Quốc được vào mua vải thiều Bắc Giang

Các địa phương cần chủ động, chuẩn bị xét nghiệm theo tinh thần ‘4 tại chỗ’

Úc gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra ống thép chính xác

Thủ tướng làm việc với Bộ Y tế: Quyết định những vấn đề cấp bách để phòng chống dịch hiệu quả hơn

Nhật Bản: Thiếu hụt lao động do Covid-19

10:21 13/05/2021

Trong cuộc họp online sáng ngày 12 tháng 05 năm 2021 với ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Kinji Mizutani, Chủ tịch Phòng Thương mại Thành phố Fukuroi (FCCI), tỉnh Shizuoka có đề cập đến thực trạng thiếu hụt lao động do Covid-19 tại Nhật Bản.

Bí quyết để doanh nghiệp trụ vững trong đại dịch và tiến xa

17:02 15/05/2021

Từ thực tiễn câu chuyện kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh COVID-19 cho thấy, những DN xây dựng được các mô hình quản trị theo hướng phát triển bền vững đã chứng tỏ được khả năng chống chịu cao hơn so với các DN khác và đạt được thành công.