Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chung tay "gỡ nút thắt" để thị trường phục hồi, phát triển

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia bất động sản đều có chung nhận định, Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 và Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ mới ban hành được xem như là hành động "gỡ nút thắt" cho bước đi phục hồi, phát triển thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Chung tay "gỡ nút thắt" để thị trường phục hồi, phát triển

Kích hoạt động lực tăng trưởng: Không chỉ để phục hồi kinh tế

Những điểm mới trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Gỡ khó dòng tiền từ tài trợ chuỗi cung ứng

Việt Nam chuẩn bị đón đoàn doanh nghiệp Mỹ “lớn nhất từ trước đến nay”

Chung tay "gỡ nút thắt" để thị trường phục hồi, phát triển

13:23 21/03/2023

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia bất động sản đều có chung nhận định, Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 và Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ mới ban hành được xem như là hành động "gỡ nút thắt" cho bước đi phục hồi, phát triển thị trường bất động sản trong thời gian tới.