Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kinh nghiệm thu hút người dân đi tiêm chủng trên thế giới

Tặng trứng, bia, cơ hội trúng sổ xố hàng triệu USD, trúng căn hộ và thậm chí một con bò... là các ưu đãi mà nhiều chính quyền trên khắp thế giới đưa ra để thu hút công dân vượt qua sự do dự về vaccine COVID-19 và đi tiêm chủng.

Kinh nghiệm thu hút người dân đi tiêm chủng trên thế giới

Cuộc cải tạo quan trọng ở Trạm Vũ trụ Quốc tế

Nghiên cứu mới phát hiện bất ngờ thời điểm COVID-19 bắt đầu có mặt ở Mỹ

Văn phòng chia sẻ đua tìm cơ hội mùa dịch

Việt Nam đề nghị sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Kinh nghiệm thu hút người dân đi tiêm chủng trên thế giới

17:20 16/06/2021

Tặng trứng, bia, cơ hội trúng sổ xố hàng triệu USD, trúng căn hộ và thậm chí một con bò... là các ưu đãi mà nhiều chính quyền trên khắp thế giới đưa ra để thu hút công dân vượt qua sự do dự về vaccine COVID-19 và đi tiêm chủng.

Nhiều điểm mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

16:02 16/06/2021

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.