Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tạo cơ chế để liên kết vùng thực chất, hiệu quả

Mới đây, tại Quảng Bình, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh mới". Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn chủ trì cuộc tọa đàm.

Tạo cơ chế để liên kết vùng thực chất, hiệu quả

Chính phủ Nhật Bản cân nhắc gói biện pháp bổ sung đối phó lạm phát

Chính sách tiền tệ: Đã đến thời điểm nới “room” để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Xây dựng văn hóa kinh doanh góp phần xây dựng văn hóa dân tộc

Thiếu dòng tiền tự thân, khó tiếp cận tín dụng, doanh nghiêp nhỏ lo khó phục hồi

Tạo cơ chế để liên kết vùng thực chất, hiệu quả

16:11 16/08/2022

Mới đây, tại Quảng Bình, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh mới". Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn chủ trì cuộc tọa đàm.