Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Công ty TNH99 lan tỏa thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" nhân ngày 27.7

Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam (TNH99) đã trích một phần lợi nhuận hàng năm để tổ chức chương trình trao tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng cùng thân nhân các anh hùng liệt sĩ nơi miền Trung Tổ quốc.

Công ty TNH99 lan tỏa thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" nhân ngày 27.7

Quảng Ninh kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ

Sẽ chú trọng công tác quản lý thuế thương mại điện tử, chống chuyển giá

Điện một giá: Nhà giàu có thể lợi hơn dân nghèo

Vì sao doanh nghiệp được miễn thuế nhưng chỉ được tạm dừng đóng BHXH?

Công ty TNH99 lan tỏa thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" nhân ngày 27.7

09:40 10/07/2020

Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam (TNH99) đã trích một phần lợi nhuận hàng năm để tổ chức chương trình trao tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng cùng thân nhân các anh hùng liệt sĩ nơi miền Trung Tổ quốc.