Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là động lực mới cho đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Việt Nam. Trong đó phải kể đến việc tăng cường vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mở rộng thương mại, chuyển giao công nghệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, cải thiện cơ sở hạ tầng nhờ đầu tư từ Hoa Kỳ và hợp tác vì phát triển bền vững.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là động lực mới cho đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam

Thay thành viên Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn dự án, đất đai trong kết luận thanh tra

Cuối suy thoái, tìm cơ hội ở cổ phiếu dệt may

Đấu giá quyền sử dụng đất: Mức đặt cọc bao nhiêu là phù hợp?

Vì sao Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu trở lại​?

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là động lực mới cho đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam

09:52 27/09/2023

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Việt Nam. Trong đó phải kể đến việc tăng cường vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mở rộng thương mại, chuyển giao công nghệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, cải thiện cơ sở hạ tầng nhờ đầu tư từ Hoa Kỳ và hợp tác vì phát triển bền vững.