Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chủ tịch Tập đoàn Sharp: Việt Nam là một thị trường trẻ, có tiềm năng vô hạn để phát triển hơn nữa

Trong bối cảnh dường như đã vượt qua được dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng tốc phục hồi và phát triển nhiều hơn nữa.

Chủ tịch Tập đoàn Sharp: Việt Nam là một thị trường trẻ, có tiềm năng vô hạn để phát triển hơn nữa

GMB kêu gọi mức lương tối thiểu 15 bảng/giờ cho nhân viên kho vận của Amazon

Quảng Nam: Doanh nghiệp “xin rút” 2 dự án ngàn tỷ về nông nghiệp công nghệ cao

Hơn 100 startup đóng góp ý tưởng “xanh” và “số hoá” tạo tác động tích cực cho xã hội

Việt Nam đề nghị Tập đoàn Nasdaq giới thiệu các nhà đầu tư Mỹ có uy tín