Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xây dựng pháp luật 'sớm 1 ngày, hay nhiều việc!'

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị các đơn vị trong toàn ngành tài chính phải chủ động trong điều hành để ứng phó linh hoạt với các vấn đề cấp bách phát sinh, chủ động "từ sớm, từ xa" trong công tác xây dựng pháp luật với tinh thần "sớm 1 ngày, hay nhiều việc".

Xây dựng pháp luật 'sớm 1 ngày, hay nhiều việc!'

Chính phủ Mỹ lại có nguy cơ đóng cửa do không còn ngân sách hoạt động

TPHCM dự chi gần 6.000 tỉ giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Trung Quốc: Kim ngạch xuất nhập khẩu thấp nhất từ đầu năm 2020

Cơ sở pháp lý mới để thị trường tiền tệ hoạt động lành mạnh hơn