Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

ESG sẽ trở thành "kim chỉ nam" của doanh nghiệp

ESG bây giờ không còn là sự lựa chọn, sớm hay muộn cũng bắt buộc các doanh nghiệp phải áp dụng.

ESG sẽ trở thành "kim chỉ nam" của doanh nghiệp

ESG không còn là yếu tố phi tài chính

Doanh nghiệp ngành dược cần đẩy mạnh chuyển đổi số để chống hàng giả, hàng nhái

Xuất khẩu mực, bạch tuộc tăng đột biến lên gần nửa tỉ USD

Bảy doanh nghiệp trúng đấu giá 109.000 tấn đường nhập khẩu năm 2022

Ngăn chặn tình trạng lách luật để 'sau một đêm trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp'

08:38 23/09/2022

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã bổ sung các quy định để tăng chất lượng của nhà đầu tư chuyên nghiệp, đồng thời hạn chế việc tiếp cận của những nhà đầu tư không chuyên nghiệp đối với kênh phát hành này. Với các quy định mới, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã hạn chế rất nhiều việc lách luật để "sau một đêm trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp".