Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Áp lực tuyển dụng ở các nhà máy 'khát' lao động

TP HCM - Phục hồi sản xuất sau dịch, nhà máy Strongman ở Khu chế xuất Tân Thuận mở thêm chuyền hàn nhưng gần nửa năm bộ phận nhân sự chưa tuyển đủ 50 người.

Áp lực tuyển dụng ở các nhà máy 'khát' lao động

TP. Hồ Chí Minh: Kinh tế tăng trưởng tích cực, phục hồi nhanh hơn kỳ vọng

Doanh nghiệp vẫn trông vào nhiều kiến nghị cũ

Việt Nam - địa chỉ cung ứng hàng hóa khó thay thế

Số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm