Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Kiến nghị Vinalines đưa ra các giải pháp công khai minh bạch để suất đầu tư tại Cảng Quy Nhơn bằng với khu vực tư nhân Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

UB quản lý vốn Nhà nước tại DN

Chưa phản hồi
Kiến nghị bổ sung danh mục công bố thông tin bắt buộc chuyên về mua sắm đấu thầu tại các công ty đại chúng để nhà đầu tư, cổ đông giám sát và đánh giá được trình độ quản lý của từng doanh nghiệp được thuận tiện. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khóa nhà nước

Chưa phản hồi
Kiến nghị hàng năm thanh tra việc thoái vốn nhà nước, việc cổ phần hóa, việc niêm yết chứng khoán, xuất đầu tư tại khu vực DNTN Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị Quốc hội xem xét thông qua “Dự thảo Luật Đầu tư” theo thủ tục rút gọn, trong kỳ họp tháng 05-06/2020 Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ tài nguyên và môi trường; Bộ kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng nhà nước, UBND TP Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Đề xuất các giải pháp hỗ trợ tài chính tài chính, tín dụng đối với doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chinh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Về tín dụng và lãi suất Với gói 300.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp nông nghiệp có kiến nghị mức giảm lãi suất sâu thêm 2%-3%/năm, đối với khoản vay mới và vay hiện hữu đến mức còn khoảng 4%-5%/ năm. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Môi trường đầu tư kinh doanh Bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ về vốn, lãi xuất, thuế Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông

9757/BTC-CST

13/08/2020

Phản hồi chưa đầy đủ
Đề xuất hỗ trợ vay vốn, thuế Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Bộ Thông tin và truyền thông / Bộ Khoa học và công nghệ

Chưa phản hồi
Đề nghị các khoản thuế, phí đã được hoãn, khi hết thời hạn hoãn thì cho phép DN trả theo lộ trình để giảm áp lực trả nợ một lần cho DN. Có thể kéo dài thời hạn đóng sang năm 2021. Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày