Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị Quốc hội xem xét thông qua “Dự thảo Luật Đầu tư” theo thủ tục rút gọn, trong kỳ họp tháng 05-06/2020 Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ tài nguyên và môi trường; Bộ kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng nhà nước, UBND TP Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Đề xuất các giải pháp hỗ trợ tài chính tài chính, tín dụng đối với doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chinh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Về tín dụng và lãi suất Với gói 300.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp nông nghiệp có kiến nghị mức giảm lãi suất sâu thêm 2%-3%/năm, đối với khoản vay mới và vay hiện hữu đến mức còn khoảng 4%-5%/ năm. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Môi trường đầu tư kinh doanh Bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ về vốn, lãi xuất, thuế Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ vay vốn, thuế Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Bộ Thông tin và truyền thông / Bộ Khoa học và công nghệ

Chưa phản hồi
Đề nghị các khoản thuế, phí đã được hoãn, khi hết thời hạn hoãn thì cho phép DN trả theo lộ trình để giảm áp lực trả nợ một lần cho DN. Có thể kéo dài thời hạn đóng sang năm 2021. Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Chưa phản hồi
Xem xét hoàn thuế GTGT cho một số ngành bị ảnh hưởng nặng, trực tiếp bởi dịch Covid-19 như ngành hàng không, du lịch, vận tải… Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Chưa phản hồi
Đề nghị tạm hoãn đóng thuế thu nhập cá nhân đến hết quý 3/2020. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Chưa phản hồi
Về việc sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP, đồng thời với việc cho phép chuyển lỗ cho 5 năm tiếp theo, đề nghị cho phép khấu trừ các khoản lỗ của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào năm lợi nhuận của năm 2019. Các Doanh nghiệp, Hiệp hội

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày