Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Vướng mắc của Nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án PPP Thời gian qua Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh hình thức xã hội hoá phát huy tiềm năng, huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Ngày 18/6/2020 Quốc hội khoá XIV thông qua Luật Đầu theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 (Luật PPP). Luật PPP ra đời tháo gỡ ở nhiều vướng mắc, tạo niềm tin cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình triển khai Dự án, các thành viên VARSI nhận thấy lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công từ còn một số vấn đề tồn tại cần được giải quyết. VARSI tổng hợp báo cáo một số nội dung cụ thể trong kiến nghị.

Thứ bẩy, 02-10-2020 | 09:07:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Vướng mắc của Nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án PPP Thời gian qua Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh hình thức xã hội hoá phát huy tiềm năng, huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Ngày 18/6/2020 Quốc hội khoá XIV thông qua Luật Đầu theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 (Luật PPP). Luật PPP ra đời tháo gỡ ở nhiều vướng mắc, tạo niềm tin cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình triển khai Dự án, các thành viên VARSI nhận thấy lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công từ còn một số vấn đề tồn tại cần được giải quyết. VARSI tổng hợp báo cáo một số nội dung cụ thể trong kiến nghị.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội các nhà đầu tư CTGT đường bộ VN

Công văn: 1577/PTM - KHTH, Ngày: 22/09/2020

Nội dung kiến nghị:

Để tạo sự yên tâm, thu hút các Nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng tham gia đầu tư vào các dự án mới thì Nhà nước cần sớm giải quyết các cam kết, tồn tại cũ của các dự án đã triển khai, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp lý bình đẳng, thông thoáng và phù hợp với thực tiễn.

Chi tiết kiến nghị tại đường link: https://tinyurl.com/nq35knT8-8

 


Đơn vị phản hồi: Chính phủ; Quốc hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)