Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thuế

Bán điện mặt trời có được tính giảm thuế?

Đơn vị của bà Đặng Thị Liên (Đồng Nai) bán điện mặt trời mái nhà cho các công ty điện lực, xuất hóa đơn sau khi chốt chỉ số và đối soát dữ liệu theo Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (xuất khoảng đầu tháng sau của tháng phát sinh).

Lập hóa đơn vào thời điểm thu tiền hay hoàn thành dịch vụ?

Công ty bà Đoàn Thị Hường (Hà Nội) cho công ty khác vay tiền. Hợp đồng cho vay thời hạn hơn 12 tháng, quy định hết thời hạn vay bên vay sẽ trả cả gốc và lãi vay theo hợp đồng. Hàng quý, hai bên vẫn tính tiền lãi vay và ghi nhận vào doanh thu, chi phí.

Bên bán phải xuất hóa đơn hoàn trả hàng hóa thay bên mua?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thức (TPHCM), tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định, mọi doanh nghiệp khi có các hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ... cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa đều phải xuất hóa đơn và ghi đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải có chịu thuế GTGT?

Ông Lâm Hữu Phước (Quảng Ngãi) làm việc tại đơn vị sự nghiệp nhà nước tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên thuộc nhóm 3 (mức tự đảm bảo từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị (hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí).

Dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải có chịu thuế GTGT?

Ông Lâm Hữu Phước (Quảng Ngãi) làm việc tại đơn vị sự nghiệp nhà nước tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên thuộc nhóm 3 (mức tự đảm bảo từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị (hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí).

Thay đổi nơi làm việc, quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Từ tháng 1 đến tháng 7/2022, bà Nguyễn Xuân Thủy (TPHCM) ký hợp đồng lao động và đóng BHXH tại công ty A, cơ quan quản lý là Cục Thuế TPHCM. Từ tháng 8/2022 đến tháng 1/2023, bà không có bất kỳ thu nhập tại công ty hay tổ chức nào.

Có được dùng tiền giảm thuế để bù phát sinh tăng khối lượng?

Năm 2021, công ty ông Vũ Mạnh Cường (Vĩnh Phúc) ký hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 20/12/2021 đến ngày 20/12/2022. Theo thời gian thi công, việc nghiệm thu hoàn thành, thanh toán và quyết toán trong năm 2022.

Cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm có phải kê khai thuế?

Trong năm 2023, bà Bùi Thị Hương (Hải Dương) có cho một công ty thuê nhà làm văn phòng, giá thuê là 8 triệu đồng/tháng (96 triệu đồng/năm). Trong năm, bà chỉ có hoạt động cho thuê này.

Khi nào phải làm thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo?

Khi thực hiện quảng cáo trên khung standee, decal dán trên cửa kính, người thực hiện quảng cáo không phải thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Luật Quảng cáo, tuy nhiên, phải tuân thủ theo quy hoạch quảng cáo tại địa phương.

Công tác phí của người lao động có tính vào thu nhập chịu thuế?

Công ty A (Bắc Giang) có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất máy móc, thiết bị tự động hóa đồ gá JIG... Máy sản xuất tại công ty sẽ được vận chuyển sang bên khách hàng để lắp đặt và chạy máy. Công ty thường xuyên phải cử công nhân viên các bộ phận liên quan đi công tác tại các công ty khách hàng để lắp đặt và chạy máy.