Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thuế

Khi quyết toán thuế TNCN của năm 2023, các cá nhân trên có được ủy quyền cho công ty B thực hiện quyết toán?

Giải đáp vướng mắc về thuế TNCN của 2 doanh nghiệp cùng sở hữu một cá nhân.

Nước sạch sản xuất ra của Công ty thì giá tính thuế GTGT như thế nào?

Giải đáp vướng mắc về giá tính thuế GTGT đối với nước sạch sản xuất ra của Công ty.

Doanh nghiệp cần hồ sơ gì để có thể đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Giải đáp vướng mắc về hồ sơ đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Chính sách thuế áp dụng đối với trường hợp USB bị lỗi do nhà sản xuất, công ty đổi trả hàng nhập khẩu?

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế áp dụng đối với trường hợp USB bị lỗi do nhà sản xuất, công ty đổi trả hàng nhập khẩu.

Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp

Cơ quan ông Nguyễn Anh Phong (Sơn La) đang trình Sở chuyên ngành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, trong đó có đề nghị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản.

Công ty tôi bị phạt vì lỗi chậm nộp tờ khai như vậy có đúng theo quy định không?

Trả lời về trường hợp bị phạt vì chậm nộp tờ khai thuế.

Trong trường hợp này, mục hàng thang nhôm thuế GTGT là 10% hay 8%?

Giải đáp vướng mắc về thuế GTGT của công ty thương mại bán cho doanh nghiệp trong khu chế xuất mặt hàng là thang nhôm.

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Bà Đỗ Hồng Anh (Hà Nội) làm việc tại một công ty ở quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội từ tháng 7/2021. Năm 2022, bà có ký hợp đồng dịch thuật (dạng hợp đồng khoán theo dự án) với một công ty ở tỉnh Lào Cai, giá trị hợp đồng là 30 triệu đồng.

Tại sao công ty tôi không được tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế?

Giải đáp vướng mắc về việc tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế.

Có được hưởng ưu đãi thuế TNDN từ đầu tư dự án mới tại địa bàn có điều kiện khó khăn không?

Giải đáp vướng mắc về thuế TNDN từ đầu tư dự án mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.