Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
06/10/2020

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN ĐỘNG CƠ (ENGINE FORUM KOBE 2020) TỪ 6-7/10/2020

Còn chỗ
30/09/2020

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI DOANH NGHIỆP ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VIỆT NAM THAM GIA ĐOÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI SRI LANKA

Còn chỗ
27/05/2020

BAN HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO

VCCI: Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam Quốc Tế Năm 2020 Công bố lịch trình mới

Theo lịch trình Sơ tuyển vừa công bố, Cuộc thi Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam Quốc Tế 2020 dự kiến sẽ tổ chức Vòng Sơ tuyển vào Ngày 01/08/2020. Vòng Sơ tuyển sẽ được diễn ra tại các Thành phố: TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Còn chỗ
08/05/2020

Viện Tin học Doanh nghiệp

Chương trình “HỌC TẬP SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỪ MỸ” tháng 5/2020

Thế giới đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ mới với sự chuyển động nhanh chóng làm thay đổi cơ bản, rộng khắp, toàn diện lối sống, phong cách làm việc và kết nối thông minh. Các chương trình khảo sát thực tế, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư từ các cường quốc thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay là rất cần thiết cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ở Việt Nam.

Còn chỗ
08/05/2020

Ban Hội viên và Đào tạo

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Quốc tế 2020

Còn chỗ
30/04/2020

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Thông tin về xúc tiến thương mại tại Kazkhstan và Công ty "Olympex Advisers" nước CH Kazakhstan cung cấp các dịch vụ tư vấn tới cộng động doanh nghiệp Việt Nam

Còn chỗ
30/04/2020

Ban Quan hệ Quốc tế

Các chương trình Triển lãm - Hội chợ trong năm 2020 được tổ chức tại vùng Primoria/LB Nga

Còn chỗ
30/04/2020

Ban Quan hệ Quốc tế

Triển lãm quốc tế năm 2020 tại Vladivostok - LB Nga

Còn chỗ
29/04/2020

BAN HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG DOANH NGHIỆP ẤN ĐỘ - VIỆT NAM

Còn chỗ
22/04/2020

BAN HỘI VIÊN VÀ ĐÀO TẠO

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2020 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày