Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Giải quyết một số bất hợp lý, khó khăn trong thực hiện Hiệp định vận tải Việt Nam –Campuchia Hiệp hội Vận tải ô tô VN

1108/PTM - KHTH

16/07/2020

Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Về việc truy thu tiền thuê đất với 1.744 m2 đất làm đường giao thông đi chung giữa 02 công ty Công ty cổ phần Vạn Xuân

1108/PTM - KHTH

16/07/2020

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ sớm ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”, theo thủ tục rút gọn. Trong đó, có bổ sung hình thức “giao đất” đối với thửa đất do nhà nước quản lý xen cài trong dự án nhà ở; Đi đôi với quy định thửa đất do nhà nước quản lý có đủ điều kiện tách được thành dự án độc lập thì thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; nếu không đủ điều kiện tách được thành dự án độc lập thì giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án và xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước, UBND TP, Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát và hướng dẫn ban hành “Quy trình chuẩn 4 bước” về thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp theo quy định pháp luật hiện hành, để thống nhất thực hiện Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước, UBND TP, Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước, UBND TP, Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ giá thuê đất Công ty TNHH Sơn Trường

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

UBND TP. Hải phòng

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ giá thuê đất Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng (Vietrans Haiphong)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

UBND TP. Hải Phòng

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ giá thuê đất Công ty cổ phần Thuận Ích

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài chính – Tổng cục thuế; UBND TP. Hải phòng

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ phí vận tải Công ty TNHH Thái Bình 1

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

UBND tỉnh Đồng Nai

Chưa phản hồi
Đề nghị xem xét, chấp thuận cho giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất dự án đối với doanh nghiệp có số nợ tiền sử dụng đất phải nộp phát sinh trong các tháng 03-06/2020 (sau 90 ngày kể từ ngày có Thông báo nộp tiền sử dụng đất) được giãn tiến độ 05 tháng, tương tự quy định giãn thuế của Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Đề nghị xem xét, chấp thuận cho cá nhân, hộ gia đình cũng được giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất 12 tháng, khi hợp pháp hóa quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

7802/BTC - CST

26/06/2020

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày