Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cho phép công ty TNHH XDSX&TMDV Hùng Đại Sơn được gia hạn thời hạn và nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản, tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với mỏ đá hoa Bản Nghè, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. -Cho phép công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi pháo được gia hạn thời gian nộp tiền cấp quyền cấp quyền khai thác chế biến khoáng sản, cho phép giãn thời gian nộp tiền phí Bảo vệ môi trường và tiền kí quỹ Bảo vệ môi trường đối với mỏ Wolfram đa kim Núi Pháo, xã Hà Thượng, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên. -Cho phép các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng do dịch Covid 19 chưa triển khai được hoạt động khai thác khoáng sản được gia hạn thời gian xây dựng cơ bản mỏ, thời gian bắt đầu khai thác khoáng sản.

Thứ ba, 02-10-2020 | 08:53:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cho phép công ty TNHH XDSX&TMDV Hùng Đại Sơn được gia hạn thời hạn và nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản, tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với mỏ đá hoa Bản Nghè, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. -Cho phép công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi pháo được gia hạn thời gian nộp tiền cấp quyền cấp quyền khai thác chế biến khoáng sản, cho phép giãn thời gian nộp tiền phí Bảo vệ môi trường và tiền kí quỹ Bảo vệ môi trường đối với mỏ Wolfram đa kim Núi Pháo, xã Hà Thượng, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên. -Cho phép các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng do dịch Covid 19 chưa triển khai được hoạt động khai thác khoáng sản được gia hạn thời gian xây dựng cơ bản mỏ, thời gian bắt đầu khai thác khoáng sản.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp địa chất và khoáng sản Việt Nam

Công văn: 1577/PTM - KHTH, Ngày: 22/09/2020

Nội dung kiến nghị:

-Do dịch bệnh bùng phát nên đối tác liên doanh của Cty TNHH Hùng Đại Sơn là Ấn Độ không sang được VN, nên Cty chưa triển khai được bất kì kế hoạch cho việc xây dựng cơ bản và khai thác đá hoa trắng mỏ Bản Nghè.

-Cty TNHH Núi Pháo đang khai thác và chế biến các khoáng sản nhưng do dịch bệnh các khách hàng của Cty đã hủy các đơn hàng do sản xuất bị đóng cửa, điều kiện vận chuyển sang các nước Âu Mỹ bị ngưng trệ.

Chi tiết kiến nghị tại đường link: https://tinyurl.com/nq35knT8-1

 


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính; Bộ Tài nguyên & Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)