Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về việc truy thu tiền thuê đất với 1.744 m2 đất làm đường giao thông đi chung giữa 02 công ty

Thứ năm, 20-07-2020 | 16:35:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về việc truy thu tiền thuê đất với 1.744 m2 đất làm đường giao thông đi chung giữa 02 công ty

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần Vạn Xuân

Công văn: 1108/PTM - KHTH, Ngày: 16/07/2020

Nội dung kiến nghị:

Căn cứ hồ sơ pháp lý về quản lý sử dụng đất thì không đủ điều kiện để truy thu tiền thuê đất từ năm 2000 đến năm 2019 của diện tích 1744m2 làm đường giao thông.

- Trường hợp, nếu phải truy nộp tiền thuê đất (nếu có) thì số tiền truy nộp phải phân bổ cho 02 Công ty theo thỏa thuận chứ không thể áp đặt toàn bộ số tiền này cho Công ty Vạn Xuân theo như Thông báo của Chi cục thuế Thanh Trì.

- Giá thuê đất để tính tiền truy thu tiền thuê đất làm đường giao thông như cách xác định của Chi cục thuế Thanh Trì là không hợp lý. Trường hợp nếu có việc tính đường đi gắn liền với đất kinh doanh thì sẽ được hưởng chính sách ưu đãi tại các Nghị định của Chính phủ trong thời gian qua.

- Các văn bản của Bộ Tài chính chưa quy định cụ thể về cách xác định giá thuê đất làm đường giao thông, đề nghị quy định rõ vấn đề này để định giá đất.                                                                                                         


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)