Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Kiến nghị đưa ra các quy định sửa đổi bổ sung về luật đấu thầu để xóa bỏ tận gốc tình trạng suất đầu tư cao tại khu vực DN tư nhân, đưa ra giải pháp hữu hiệu Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Kiến nghị Vinalines đưa ra các giải pháp công khai minh bạch để suất đầu tư tại Cảng Quy Nhơn bằng với khu vực tư nhân Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

UB quản lý vốn Nhà nước tại DN

Chưa phản hồi
Kiến nghị bổ sung danh mục công bố thông tin bắt buộc chuyên về mua sắm đấu thầu tại các công ty đại chúng để nhà đầu tư, cổ đông giám sát và đánh giá được trình độ quản lý của từng doanh nghiệp được thuận tiện. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khóa nhà nước

Chưa phản hồi
Kiến nghị hàng năm thanh tra việc thoái vốn nhà nước, việc cổ phần hóa, việc niêm yết chứng khoán, xuất đầu tư tại khu vực DNTN Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước

Chưa phản hồi
Kiến nghị xử lý hành vi trốn thuế. Công ty TNHH TMSX-VTB Giang Thủy

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài Chính; UBND Thành phố Hải Phòng; Viện Kiểm sát ND tối cao

9218/BTC - TCT

31/07/2020

Đã phản hồi
Kiến nghị bãi bỏ công văn số 3854/TCT-CS ngày 25/9/2019 của Tổng cục Thuế Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tư pháp – Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Chưa phản hồi
Ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Kiến nghị hủy các quyết định xử phạt doanh nghiệp Công ty TNHH Omega Việt Nam

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Công Thương; Bộ Tài Chính

Chưa phản hồi
Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN Dược Hiệp hội DN Dược VN

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế

Chưa phản hồi
Đơn kiến nghị về việc hồ sơ thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp không được giải quyết Công ty cổ phần phát triển Thủy Long

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

UBND Tỉnh Thái Bình

2972/ĐKKD

27/07/2020

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày