Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bảo hiểm

Bốn nhóm đối tượng không thuộc diện nhận hỗ trợ

Theo Nghị quyết, TPHCM sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động đang tham gia BHXH; người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8/2021.

Thẩm quyền xếp phụ cấp trách nhiệm với người hướng dẫn tập sự

Bà Nguyễn Thị Lan Phương (Quảng Trị) hỏi, Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định người hướng dẫn tập sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,3 mức lương tối thiểu chung, vậy việc xếp phụ cấp trách nhiệm đối với người hướng dẫn tập sự tại xã thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện hay xã?

Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy

Theo phản ánh của bà Huỳnh Thị Minh Thu (TPHCM), tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP có quy định rõ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thuộc phụ lục II, nhưng Nghị định 136/2020/NĐ-CP không còn quy định này, không đề cập tới cơ sở thuộc phụ lục II, cũng không có quy định là cần áp dụng ở văn bản nào khác.

Đã lập đề án phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025

Theo phản ánh của ông Nguyễn Bình, gần đây trên Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm kinh doanh san hô. San hô này đều được đánh bắt từ biển tự nhiên. Ông Bình cho rằng việc này sẽ tàn phá, huỷ hoại môi trường biển, khiến cạn kiệt nguồn tài nguyên san hô biển.

Có được trợ cấp lần đầu khi địa phương chuyển thành vùng đặc biệt khó khăn?

Theo quy định, trợ cấp lần đầu không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở địa bàn không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sau đó địa bàn đang công tác được cấp có thẩm quyền quyết định là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Làm việc theo Hợp đồng 68 có được trợ cấp lần đầu?

Ngày 1/10/2019, ông Lê Tấn Đạt (Sóc Trăng) được tuyển dụng vào làm nhân viên bảo vệ của Văn phòng HĐND và UBND huyện (theo hợp đồng 68) thuộc ấp có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, hợp đồng lao động xác định thời hạn. Ông Đạt hỏi, ông có được hưởng trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ sở không?

Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu sớm theo tinh giản biên chế

Bà Phan Thị Quỳnh Giao (Bến Tre) sinh tháng 2/1970, là giáo viên THCS, đã tự nguyện xin tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP vào tháng 8/2021. Bà Giao đã tham gia BHXH 32 năm 7 tháng, trong đó có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian làm việc thực tế là thời gian có đóng BHXH bắt buộc

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp là thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo đúng quy định của pháp luật.

Làm ở đơn vị sự nghiệp công lập có được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ?

Tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Xin hỏi, tôi có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp không?

Không được tự mua bảo hiểm y tế hộ gia đình khi nghỉ việc không lương

Người lao động nghỉ việc không lương dài ngày sẽ không được doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế, đồng thời cũng không được tự mình đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình.