Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bảo hiểm

Hướng dẫn thủ tục đổi quyền lợi hưởng BHYT

Ông Hoàng Văn Nhật (Hà Nội) nhập ngũ tháng 4/1975. Tháng 12/1982, ông phục viên, về làm việc tại trạm y tế xã. Tháng 6/2017, ông về hưu với thời gian đóng BHXH là 41 năm 11 tháng, trong đó có 7 năm 9 tháng trong quân đội.

Tiền lương tăng thêm có phải đóng BHXH?

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (TPHCM) xây dựng quỹ lương người lao động dựa trên lợi nhuận thực hiện hằng năm, được chủ sở hữu phê duyệt để chi trả và quyết toán lương cho người lao động. Công ty trả lương cho người lao động theo thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Công ty xây dựng.

Công ty chậm đóng BHYT bao lâu thì nhân viên bị khóa thẻ?

Công ty của bà Đoàn Ngọc Quỳnh Tiên (Đà Nẵng) áp dụng thời hạn trả lương cho người lao động trước ngày 10 hàng tháng, thủ tục trích nộp BHXH theo quy định được hoàn tất sau ngày 10 hàng tháng và bị coi là chậm đóng BHXH. Vì vậy, sau 5 ngày đầu tiên của tháng thì thẻ BHYT của nhân viên bị khóa.

Công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội, khiếu nại ở đâu?

Tôi làm việc tại một công ty từ năm 2000 đến tháng 12.2020 thì xin nghỉ việc. Đến nay công ty vẫn không trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Vậy tôi cần phải làm những gì?

Thủ tục bổ sung hồ sơ môi trường khi điều chỉnh chứng nhận đầu tư

Công ty bà Nguyễn Thị Hạnh (Hải Dương) đã có bản cam kết bảo vệ môi trường được UBND huyện phê duyệt tháng 11/2011. Công ty thuộc đối tượng phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường và đã điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Hiện nay công ty đã sản xuất gần đạt công suất trên giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh mà chưa có bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nhận công tác lần đầu tại vùng khó khăn, có được trợ cấp?

Ông Hồ Tấn Lực (Sóc Trăng) hỏi, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ khi chuyển trụ sở về vùng đặc biệt khó khăn thì viên chức và người lao động có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hay không?

Kiểm lâm chuyển làm bảo vệ rừng có được bảo lưu phụ cấp?

Việc bảo lưu phụ cấp viên chức đã được xếp ngạch kiểm lâm được quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Khi nào bị tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng?

Tôi nghe nói có trường hợp đang nhận lương hưu thì bị tạm dừng. Vậy khi nào thì tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng?

Thời điểm tính hưởng trợ cấp lần đầu

Ông Đỗ Tính (Bạc Liêu) công tác tại một trường thuộc xã nghèo từ tháng 9/2015 cho đến nay, đã hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nhưng chưa hưởng trợ cấp lần đầu.

Có được tự đóng BHXH theo mức lương trong hợp đồng?

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên doanh nghiệp của bà Đỗ Thị Thanh Vân phải bố trí 40% lao động làm việc bán thời gian. Doanh nghiệp đã triển khai ký Phụ lục HĐLĐ ngắn hạn (theo quý) thời gian làm việc bán thời gian, tiền lương bằng 50% mức lương ghi trong HĐLĐ đã ký.