Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bảo hiểm

Viên chức nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108 được hưởng những gì?

Tôi dự định xin nghỉ hưu sớm theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Viên chức nghỉ theo chế độ này được hưởng những chế độ gì?

Khi nào nhà thầu được thay đổi nhân sự?

Trường hợp nhân sự do nhà thầu đề xuất trong HSDT không thể tham gia thực hiện hợp đồng vì lý do bất khả kháng thì nhà thầu có thể thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.

Thời gian hưởng trợ cấp một lần không tính cộng nối BHXH

Ông Vũ Văn Đỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu) có 3 năm 8 tháng trong quân ngũ, 4 năm là sinh viên đại học, 3 năm làm cán bộ công nhân viên. Năm 1989, ông nghỉ việc do tinh giản biên chế, được trợ cấp một lần cho số năm công tác nêu trên (10 năm 8 tháng).

Có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Tư vấn về Luật Việc làm: Người lao động làm việc ở 2 nơi, có được cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Cách tính mức đóng BHXH tự nguyện

Bà Võ Thị Ngọc Huyền (TPHCM) hiện không ký kết hợp đồng lao động, không làm việc tại công ty nào. Bà hỏi, nếu muốn tham gia BHXH tự nguyện thì bà sẽ cần phải làm gì? Mức tiền và phương thức đóng ra sao?

Khi nào được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Tư vấn về Luật Bảo hiểm xã hội: Vợ tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 23 tháng và đã nghỉ việc được 8 tháng. Vợ tôi có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay không?

Vợ sinh con, lao động nam được nghỉ mấy ngày?

Vợ tôi sắp sinh con. Tôi nghe nói khi vợ sinh con thì chồng cũng được nghỉ hưởng lương. Xin hỏi lao động nam được nghỉ thế nào?

Thủ tục đổi mã thẻ BHYT

Để được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi của cựu chiến binh có ký hiệu HT2 thì ông Hoàng Văn Khánh cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh đã làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào sau ngày 30/4/1975 và liên hệ với cơ quan BHXH quận, huyện nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và giải quyết.

Cha có thể cho con thời gian đóng bảo hiểm xã hội của mình?

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 15 năm. Nay tôi muốn cho con mình thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội như một loại tài sản được không?

Giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội thế nào khi nghỉ hết chế độ ốm đau?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin về trường hợp đã nghỉ hết chế độ ốm đau, thì giải quyết thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội ra sao.