Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề xuất Thủ tướng về chính sách miễn thị thực cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam Hội đồng Tư vấn du lịch

0477/PTM - VP

19/03/2018

Bộ Ngoại Giao

1458/LS - PL

04/05/2018

Đã phản hồi
Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy du lịch VBF (Nhóm công tác du lịch)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

1981/BVHTTDL - KHTC

09/05/2017

Đã phản hồi
Tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch Hiệp hội du lịch Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

1981/BVHTTDL - KHTC

09/05/2017

Đã phản hồi
Kiến nghị xem xét lại kết luận của Đoàn Thanh tra Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về vi phạm hành chính của Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam trong sử dụng các phần mềm bản quyền Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam

13/01/2017

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày