Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Trong lĩnh vực du lịch, đề xuất cho phép dùng 50% tiền ký quỹ du lịch trong năm 2020 để có thể hỗ trợ sản xuất kinh doanh và hoặc giảm 50% tiền ký quỹ du lịch, trước mắt cho năm 2020. Nghiên cứu giảm tiền thuê đất cho các ngành khách sạn và các ngành du lịch nghỉ dưỡng. Các DN lữ hành TP. Đà Nẵng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính; Bộ Văn Hóa - Thể Thao - Du lịch

Chưa phản hồi
Đề xuất gói tín dụng 150.000 tỉ đồng, được Chính phủ bảo lãnh dành cho doanh nghiệp du lịch và lữ hành. Doanh nghiệp sẽ được vay tối đa bằng tổng thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội đã đóng trong năm 2019. Với gói này, người vay phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện là doanh nghiệp du lịch, lữ hành; có vốn điều lệ tối thiểu 3 tỉ đồng; có tối thiểu 10 lao động toàn thời gian; có bằng chứng đã đóng bảo hiểm xã hội, nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT. Mức vay tối đa của từng doanh nghiệp bằng tổng thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội đã đóng trong năm 2019. Lãi suất bằng lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước ở thời điểm rút vốn vay +0,5%, cố định trong sáu tháng và điều chỉnh theo lãi suất tái cấp vốn tại thời điểm + 0,5%. Doanh nghiệp sẽ được giải ngân theo quí, bắt đầu từ tháng 4 này và sẽ trả nợ trong hai lần, vào thời điểm 11 tháng sau mỗi lần rút vốn vay từ năm 2021. Hội đồng Tư vấn Du lịch

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ cao hơn đối với ngành du lịch: - Giảm 50% mức thuế TNDN năm 2020 - Áp dụng mức thuế GTGT 0% trong năm 2020. - Miễn tiền thuê đất năm 2020. - Miễn thuế TNCN cho người lao động năm 2020. - Thay đổi cách hạch toán phí dịch vụ (service charge) vào doanh thu vì bản chất của loại phí này là thu cảu khách hàng và để trả cho nhân viên. - Miễn thuế khoán GTGT trong Quý I, II, III/2020, giảm 50% mức thuế khoán quý IV/2020 và quý I/2021. - Miễn thuế nhà thầu năm 2020 và 2021. Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam; Tập đoàn BRG

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

7802/BTC - CST; 8648/BTC - QLCS; 10730/BTC-TCT

26/06/2020

Đã phản hồi
Đề xuất Thủ tướng về chính sách miễn thị thực cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam Hội đồng Tư vấn du lịch

0477/PTM - VP

19/03/2018

Bộ Ngoại Giao

1458/LS - PL

04/05/2018

Đã phản hồi
Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy du lịch VBF (Nhóm công tác du lịch)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

1981/BVHTTDL - KHTC

09/05/2017

Đã phản hồi
Tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch Hiệp hội du lịch Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

1981/BVHTTDL - KHTC

09/05/2017

Đã phản hồi
Kiến nghị xem xét lại kết luận của Đoàn Thanh tra Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về vi phạm hành chính của Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam trong sử dụng các phần mềm bản quyền Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam

13/01/2017

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày