Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất gói tín dụng 150.000 tỉ đồng, được Chính phủ bảo lãnh dành cho doanh nghiệp du lịch và lữ hành. Doanh nghiệp sẽ được vay tối đa bằng tổng thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội đã đóng trong năm 2019. Với gói này, người vay phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện là doanh nghiệp du lịch, lữ hành; có vốn điều lệ tối thiểu 3 tỉ đồng; có tối thiểu 10 lao động toàn thời gian; có bằng chứng đã đóng bảo hiểm xã hội, nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT. Mức vay tối đa của từng doanh nghiệp bằng tổng thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội đã đóng trong năm 2019. Lãi suất bằng lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước ở thời điểm rút vốn vay +0,5%, cố định trong sáu tháng và điều chỉnh theo lãi suất tái cấp vốn tại thời điểm + 0,5%. Doanh nghiệp sẽ được giải ngân theo quí, bắt đầu từ tháng 4 này và sẽ trả nợ trong hai lần, vào thời điểm 11 tháng sau mỗi lần rút vốn vay từ năm 2021.

Thứ hai, 01-06-2020 | 15:09:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất gói tín dụng 150.000 tỉ đồng, được Chính phủ bảo lãnh dành cho doanh nghiệp du lịch và lữ hành. Doanh nghiệp sẽ được vay tối đa bằng tổng thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội đã đóng trong năm 2019. Với gói này, người vay phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện là doanh nghiệp du lịch, lữ hành; có vốn điều lệ tối thiểu 3 tỉ đồng; có tối thiểu 10 lao động toàn thời gian; có bằng chứng đã đóng bảo hiểm xã hội, nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT. Mức vay tối đa của từng doanh nghiệp bằng tổng thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội đã đóng trong năm 2019. Lãi suất bằng lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước ở thời điểm rút vốn vay +0,5%, cố định trong sáu tháng và điều chỉnh theo lãi suất tái cấp vốn tại thời điểm + 0,5%. Doanh nghiệp sẽ được giải ngân theo quí, bắt đầu từ tháng 4 này và sẽ trả nợ trong hai lần, vào thời điểm 11 tháng sau mỗi lần rút vốn vay từ năm 2021.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hội đồng Tư vấn Du lịch

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Rất nhiều doanh nghiệp du lịch đang vất vả tìm cơ hội vay vốn lãi suất thấp theo gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ vì ngân hàng từ chối hồ sơ vay do quan ngại khả năng trả nợ.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)