Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Kiến nghị đưa ra các quy định sửa đổi bổ sung về luật đấu thầu để xóa bỏ tận gốc tình trạng suất đầu tư cao tại khu vực DN tư nhân, đưa ra giải pháp hữu hiệu Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Kiến nghị xử lý hành vi trốn thuế. Công ty TNHH TMSX-VTB Giang Thủy

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài Chính; UBND Thành phố Hải Phòng; Viện Kiểm sát ND tối cao

9218/BTC - TCT

31/07/2020

Đã phản hồi
Kiến nghị bãi bỏ công văn số 3854/TCT-CS ngày 25/9/2019 của Tổng cục Thuế Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tư pháp – Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Chưa phản hồi
Ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Kiến nghị hủy các quyết định xử phạt doanh nghiệp Công ty TNHH Omega Việt Nam

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Công Thương; Bộ Tài Chính

Chưa phản hồi
Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN Dược Hiệp hội DN Dược VN

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế

Chưa phản hồi
Đơn kiến nghị về việc hồ sơ thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp không được giải quyết Công ty cổ phần phát triển Thủy Long

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

UBND Tỉnh Thái Bình

2972/ĐKKD

27/07/2020

Đã phản hồi
Kiến nghị chuyển nhượng, tiếp nhận thông tin, kết quả thăm dò khoáng sản Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Chí linh

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chưa phản hồi
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung số 43/2017/NĐ-CP: - Không thay đổi cho những lĩnh vực đã có quy định rõ ràng và không vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước như nhãn hàng hóa là thực phẩm - Nên quy định ghi những tiêu chí cơ bản (như Nhật Bản), quy định cho nhóm thực phẩm phù hợp với nội dung thành phần dịnh dưỡng cần cảnh báo và quy định cụ thể về lộ trình áp dụng cũng như nhóm hàng hóa áp dụng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam vì hiện nay tại Việt Nam các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ cũng như quy mô hộ gia đình chiếm đa số. - Chỉ bổ sung quy định cho nhứng lĩnh vực còn thiếu hoặc bất cập để tháo gỡ khó khăn cho sản xuát, kinh doanh; khắc phục những nguy cơ nghiêm trọng đến an sinh xã hội khi đã có báo cáo tác động chứng minh Hiệp hội Sữa Việt Nam

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Công thương

Chưa phản hồi
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử. - Đối với một số trường hợp hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước có sử dụng phương thức điện tử để truy xuất nguồn gốc nhưng chỉ nhằm mục đích quản cáo, không chứa đựng các thông tin ghi nhãn bắt buộc thì cũng không cần thiết thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. - Đề xuất mở rộng hình thức thể hiện nội dung ghi nhãn theo phương thức điện tử không chỉ áp dụng đối với các nội dung ghi nhãn bắt buộc, mà còn áp dụng đối với một số nội dung khác theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2017. - Đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp được phép ghi nhãn bằng phương thức điện tử tại Điều 4. - Tại Điều 5 quy định hai hình thức thể hiện phương thức ghi nhãn điện tử, đề nghị quy định “nội dung nhãn hàng hóa được thể hiện bằng phương thức điện tử qua một trong hai hình thức sau: + Thể hiện website có chỉ dẫn cụ thể thông tin đường dẫn trên nhãn hàng hóa gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa. + Thể hiện trên mã quét có gắn trực tiếp trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm hàng hóa. - Đề nghị thay đăng ký bằng công bố và doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mình công bố và nếu sai sẽ bị xử phạt theo quy định như việc đăng ký công bố sản phẩm/tự công bố sản phẩm thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018. Hiệp hội Sữa Việt Nam

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Công thương – Cục Quản lý chất lượng hàng hóa

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày