Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thanh tra Chính phủ quy định thủ tục "vênh" so với luật Kiến nghị: Tổng TTCP điều chỉnh lại dịch vụ công trực tuyến của ngành cũng như nội quy Trụ sở theo hướng giảm thiểu tối đa thông tin phải cung cấp của người dân (bỏ việc bắt buộc kê khai giấy tờ tùy thân trên Cổng thông tin), bảo đảm quyền giữ bí mật của công dân và phù hợp với luật; bãi bỏ quy định không được quay phim khi chưa có sự đồng ý bởi vì luật không quy định như thế, thay vào đó là nâng cao hình ảnh người cán bộ tiếp công dân để qua đó cá nhân, tổ chức đến Trụ sở thấy rằng việc quay phim là không còn cần thiết.

Thứ ba, 23-10-2020 | 11:43:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Thanh tra Chính phủ quy định thủ tục "vênh" so với luật Kiến nghị: Tổng TTCP điều chỉnh lại dịch vụ công trực tuyến của ngành cũng như nội quy Trụ sở theo hướng giảm thiểu tối đa thông tin phải cung cấp của người dân (bỏ việc bắt buộc kê khai giấy tờ tùy thân trên Cổng thông tin), bảo đảm quyền giữ bí mật của công dân và phù hợp với luật; bãi bỏ quy định không được quay phim khi chưa có sự đồng ý bởi vì luật không quy định như thế, thay vào đó là nâng cao hình ảnh người cán bộ tiếp công dân để qua đó cá nhân, tổ chức đến Trụ sở thấy rằng việc quay phim là không còn cần thiết.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Phụng Nghi 221 Trần Nhân Tông – Thái Bình

Công văn: 1882/PTM -KHTH, Ngày: 16/10/2020

Nội dung kiến nghị:

Đối chiếu một số thủ tục của Thanh tra Chính phủ với Luật Tiếp công dân, thì thấy phát sinh một số điểm chưa được phù hợp.


Đơn vị phản hồi: Thanh tra Chính phủ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)