Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Khi nào cần điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án?

Bà Nguyễn Thị Yến (Bắc Ninh) đang quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước của tỉnh thuộc chương trình đầu tư công trung hạn, là dự án nhóm B. Thời gian thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án là hết ngày 31/12/2022.

Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024

Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?

Các trường hợp khám chữa bệnh không được thanh toán BHYT

Sinh viên Dương Bông có hộ khẩu tại tỉnh An Giang, đang học tại TP. Hà Nội, có đóng BHYT. Sinh viên Bông hỏi, sinh viên muốn khám bệnh tại các phòng khám đa khoa tỉnh và thành phố khác thì có được sử dụng BHYT không?

Đất giao không đúng thẩm quyền, làm thủ tục cấp sổ thế nào?

Bà Nguyễn Thị Thơm (Hà Nội) đã làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất được giao trái thẩm quyền, nộp đầy đủ các loại giấy tờ về phường và phường đã nộp lên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận.

Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ

Ông Phan Quốc Quế (Đắk Nông) đã được UBND thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4/5/2010 (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đơn vị hành chính cũ là huyện), đứng tên là hộ ông Phan Quốc Quế, tổng diện tích 307 m2, trong đó, đất ở đô thị 60 m2, đất trồng cây lâu năm khác 247 m2.

Bộ Xây dựng phản hồi kiến nghị về thủ tục xét cấp chứng chỉ hành nghề

Ông Nguyễn Tiến Tĩnh (Hà Nội) nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng 1 tại Cổng Dịch vụ công của Bộ Xây dựng từ tháng 12/2022, đã được tiếp nhận và yêu cầu nộp phí dịch vụ. Ông Tĩnh đã nộp phí và được trả hóa đơn vào ngày 6/1/2023.

Chính sách với cán bộ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế có quy định về đối tượng được hưởng chính sách tinh giản biên chế, trong đó có đối tượng dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Cơ sở sản xuất mì ăn liền có cần chứng nhận an toàn thực phẩm?

Công ty bà Phạm Thị Hòa (TPHCM) sản xuất mì ăn liền, áp dụng tiêu chuẩn của Giấy chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Hàng năm, công ty đều được đánh giá lại và gia hạn Giấy chứng nhận.

Thẩm quyển kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Đối với dự án đầu tư có đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất, về nguyên tắc, nhà đầu tư phải được thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư và các quy định khác có liên quan.