Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Có được kế thừa hợp đồng khi công ty thay đổi chủ sở hữu?

Ông Trương Đình Vân (Đắk Lắk) hỏi, công ty TNHH một thành viên là cá nhân xin thay đổi người đại diện pháp luật (tặng cho 100% phần vốn góp, thay đổi chủ sở hữu) không thay đổi tên công ty thì hợp đồng thi công công trình đang thực hiện xử lý như thế nào? Có được kế thừa các hoạt động kinh doanh dang dở không?

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính về cấp phép môi trường

Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp thông qua chế định về giấy phép môi trường, trong đó có việc bãi bỏ thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Không có quy định về thời hạn bảo lưu quá trình tham gia BHXH

Ông Nguyễn Bình Minh (Bình Dương) đóng BHXH được 12 năm. Hiện tại ông đã nghỉ việc được 5 năm nhưng chưa muốn nhận trợ cấp BHXH một lần. Ông Minh hỏi, nếu ông nghỉ dài như vậy mà không đóng tiếp BHXH thì có ảnh hưởng gì không? Có giới hạn về thời gian bảo lưu BHXH không?

Căn cứ xác định tổng mức đầu tư dự án

Dự án có quyết định đầu tư phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chỉ bố trí 180 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thì tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng, nhưng theo quy định của người quyết định đầu tư dự án đó có tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng.

Thế nào bị coi là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép?

Ông Nguyễn Khánh (Gia Lai) hỏi, cụm từ "chuyển mục đích sử dụng đất trái phép" đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP được hiểu như thế nào?

Khi nào DN phải đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy?

Công ty của ông Lê Duy (TPHCM) nhận được công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về việc đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP).

Quy định về ghi quê quán trên giấy khai sinh

Ngày 20/9/2022, ông Nguyễn Đình Phúc Lộc đến UBND phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TPHCM làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con ông. Ông Lộc quê quán ở Bình Định nhưng nơi sinh ở tại TPHCM, nên theo ông Lộc, trong phần quê quán của con ông tại bản khai giấy khai sinh phải được ghi là TPHCM.

Đã có hướng dẫn về chi thu nhập tăng thêm tại đơn vị sự nghiệp

Bà Nguyễn Thị Phúc (Quảng Nam) là viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thao huyện (đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP). Trong năm, căn cứ nguồn kinh phí giao tự chủ và quá trình chi phí hoạt động tại đơn vị, đơn vị bà Phúc thực hiện chi hỗ trợ các ngày lễ lớn cho cán bộ, viên chức.

Tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của DN trong bồi thường bảo hiểm

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì người tham gia giao thông phải có bảo hiểm bắt buộc đối với chủ phương tiện, nếu không mua bảo hiểm thì bị xử lý vi phạm hành chính.

Dự án truyền tải điện có phải lập đánh giá tác động môi trường?

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được phê duyệt trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thì không phải thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường.