Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Nhà thầu có được thanh toán phần chênh lệch khối lượng công việc?

Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này với đơn giá không thay đổi nêu trong hợp đồng.

Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường

Công ty của bà Hoàng Thị Minh Hương (Hà Nội) có ngành nghề chính là buôn bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy nông nghiệp, đến nay chưa có hồ sơ môi trường.

Hồ sơ mời thầu không được yêu cầu về xuất xứ hàng hóa

Ông Nguyễn Tuấn (Kiên Giang) được giao quản lý 1 công trình cải tạo hệ thống điện (chủ yếu thay đèn). Trong bản vẽ thiết kế thi công có nêu nước sản xuất chip led và kích thước giống như một loại đèn hiện có trên thị trường (có công bố trong đơn giá Sở Xây dựng). Ông hỏi, như vậy có vi phạm Luật Đấu thầu không?

Căn cứ xác định chất thải nguy hại

Để xác định tro, xỉ lò hơi hay bùn lắng có phải là chất thải nguy hại thì công ty cần thực hiện việc lấy mẫu và phân định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT).

Đóng bảo hiểm y tế cho người ngoài công ty, có bị xử phạt?

Bạn đọc có email tuananhcx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có đóng bảo hiểm y tế cho người không phải là người lao động của công ty. Việc này có bị xử phạt không?

Chủ đầu tư có được tự điều chỉnh thiết kế xây dựng?

Thẩm quyền điều chỉnh thiết kế xây dựng cần căn cứ Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình để thực hiện.

Chỉ cho thanh toán tiền siêu âm 1 bên khớp gối là đúng hay sai?

Theo phản ánh của bà Tố Uyên (Hà Nội), ngày 15/9/2019, bà Uyên đến Bệnh viện E để tái khám sau một tháng điều trị do tràn dịch và viêm bao hoạt dịch cả hai khớp gối, tuy nhiên cũng giống lần trước, bác sĩ chỉ cho bà siêu âm một bên khớp gối.

Nuôi chim yến có phải làm đánh giá tác động môi trường?

Trường hợp chim yến thuộc loài động vật hoang dã theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT thì dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Không muốn chuyển việc, bị kỷ luật lao động có đúng?

Bạn đọc có email longbusx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi ký HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty. Năm 2019, công ty có kế hoạch điều động NLĐ sang làm việc khác so với HĐLĐ với lý do thay đổi phương án sản xuất – kinh doanh. Tôi không đồng ý nhưng công ty vẫn ra quyết định điều chuyển tôi và sau đó ra quyết định kỷ luật tôi với hành vi vi phạm ở năm 2017 để hợp thức hóa việc điều chuyển.

Xác định "người có thẩm quyền” trong hoạt động đấu thầu

Luật Đấu thầu quy định người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 của Luật này.