Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Công trình cổng chào thuộc loại công trình dân dụng

Ông Nguyễn Tuấn Anh (Bắc Ninh) hỏi, công trình “cổng chào” đế móng bê tông cốt thép, thiết kế hệ khung thép, bố trí hệ thống led chiếu sáng thuộc loại công trình nào?

Ban quản lý dự án có phải cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhóm II là đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ chi thường xuyên thuộc đối tượng điều chỉnh để thực hiện cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021 theo Văn bản số 6299/BTC-NSNN và Nghị quyết số 58/NQ-CP.

Sẽ có thông tư hướng dẫn xác định chi phí khảo sát

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); trong đó, quy định về xác định chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng đã được chuẩn xác lại.

Đấu thầu dự án có sử dụng đất phải thuộc danh mục thu hồi đất

Trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư sử dụng đất phải thuộc danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND cấp tỉnh thông qua.

Không ký tiếp hợp đồng lao động, công ty phải làm gì?

Trường hợp hợp đồng lao động 1 năm của nhân viên chuẩn bị kết thúc, công ty không muốn gia hạn tiếp thì phải làm thế nào mới hợp pháp?

Điều kiện tinh giản biên chế do chuyên ngành đào tạo không phù hợp

Đối với trường hợp tinh giản biên chế do có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm thì cần phải có đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hàng năm xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Điều kiện được cấp chứng chỉ đo đạc và bản đồ?

Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ và có giá trị trong cả nước. Chứng chỉ được cấp cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định và không được cấp cho các tổ chức.

Giáo viên dạy ở Trung tâm ngoại ngữ có được hỗ trợ khó khăn?

Bà Nguyễn Giang là lao động tự do dạy tại các Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Bà Giang hỏi, giáo viên dạy theo giờ tại Trung tâm ngoại ngữ có được hỗ trợ không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Đại hội đồng cổ đông được quyết định tỷ lệ bán tài sản

Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.

Kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên thế nào từ ngày 15.8.2021?

Tôi là viên chức ngành giáo dục. Tôi nghe nói có quy định mới về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào?