Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Thời hạn kiểm định của xe bán tải

Ông Nguyễn Thanh Hóa hỏi, thời hạn kiểm định của xe bán tải hiện nay áp dụng như thế nào?

Hướng dẫn về tính hưởng phụ cấp thu hút

Ông Trịnh Xuân Lượng chuyển ngành từ lực lượng vũ trang ngành Công an sang làm công chức của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 18/5/2022, hưởng lương bậc 4, hệ số 3.33.

Nhà thầu liên danh có phải chứng minh khả năng huy động nhân sự?

Nhà thầu liên danh phải chứng minh khả năng huy động nhân sự được đề xuất, kể cả nhân sự thuộc thành viên liên danh này thực hiện nhiệm vụ của thành viên liên danh khác.

Doanh nghiệp nước ngoài có được thuê đất ngoài khu công nghiệp?

Công ty ông Phạm Tuấn Dũng có 100% vốn nước ngoài, đang muốn mở rộng đầu tư sản xuất. Để thuận tiện tiếp cận nguồn nguyên liệu, công ty dự định sẽ thuê đất ngoài khu công nghiệp để đầu tư.

Quy định về đấu thầu hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Có thể lập kế hoạch chọn nhà thầu cho cả dự án

Đơn vị ông Trương Quang Quốc (Phú Yên) đang quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Hiện nay chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đã được phê duyệt, trong đó có nội dung dự kiến số vốn bố trí qua các năm và đồng thời kế hoạch đầu tư công trung hạn của dự án đã được bố trí đầy đủ.

Làm ngoài thời giờ hành chính được trả lương thế nào?

Bà Dương Thị Bích Ngọc (Đắk Lắk) làm việc theo giờ hành chính tại một khoa thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Thứ 7 và Chủ nhật, bà cấp phát thuốc cho bệnh nhân từ 7 giờ đến 11 giờ. Bà Ngọc hỏi, bà có được thanh toán tiền làm ngoài giờ không?

Có được bổ sung nhân sự, thiết bị sau thời điểm đóng thầu?

Theo ông Bùi Thanh Phúc tham khảo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn, trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung.

Thành lập đơn vị sự nghiệp phải có tối thiểu 15 người làm việc

Theo bà Trần Ngọc Anh (Nghệ An) được biết, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Dự án nào phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư?

Theo ông Phạm Văn An tham khảo, tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP có quy định: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng".