Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường

Công ty của bà Hoàng Thị Minh Hương (Hà Nội) có ngành nghề chính là buôn bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy nông nghiệp, đến nay chưa có hồ sơ môi trường.

Hồ sơ mời thầu không được yêu cầu về xuất xứ hàng hóa

Ông Nguyễn Tuấn (Kiên Giang) được giao quản lý 1 công trình cải tạo hệ thống điện (chủ yếu thay đèn). Trong bản vẽ thiết kế thi công có nêu nước sản xuất chip led và kích thước giống như một loại đèn hiện có trên thị trường (có công bố trong đơn giá Sở Xây dựng). Ông hỏi, như vậy có vi phạm Luật Đấu thầu không?

Căn cứ xác định chất thải nguy hại

Để xác định tro, xỉ lò hơi hay bùn lắng có phải là chất thải nguy hại thì công ty cần thực hiện việc lấy mẫu và phân định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT).

Chủ đầu tư có được tự điều chỉnh thiết kế xây dựng?

Thẩm quyền điều chỉnh thiết kế xây dựng cần căn cứ Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình để thực hiện.

Nuôi chim yến có phải làm đánh giá tác động môi trường?

Trường hợp chim yến thuộc loài động vật hoang dã theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT thì dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Không muốn chuyển việc, bị kỷ luật lao động có đúng?

Bạn đọc có email longbusx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi ký HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty. Năm 2019, công ty có kế hoạch điều động NLĐ sang làm việc khác so với HĐLĐ với lý do thay đổi phương án sản xuất – kinh doanh. Tôi không đồng ý nhưng công ty vẫn ra quyết định điều chuyển tôi và sau đó ra quyết định kỷ luật tôi với hành vi vi phạm ở năm 2017 để hợp thức hóa việc điều chuyển.

Xác định "người có thẩm quyền” trong hoạt động đấu thầu

Luật Đấu thầu quy định người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 của Luật này.

Công ty cho tạm ứng lương, NLĐ không được trả lại, phải làm sao?

Bạn đọc có email phanphuongx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có một NLĐ tạm ứng trước lương 200 triệu đồng để giải quyết việc gia đình, sau đó người này nghỉ việc luôn. Công ty đã làm văn bản đòi nợ, NLĐ đã nhận và cam kết trả mỗi tháng 10 triệu đồng, nhưng đến nay đã 6 tháng mà vẫn không thực hiện cam kết trả tiền. Công ty làm sao để lấy lại được tiền?

Căn cứ xác định dự toán xây dựng

Cơ quan ông Lê Viết Hoàng (Hà Tĩnh) đang thẩm tra dự toán xây dựng công trình có công tác gia cố hố đào móng bằng cọc cừ Larsen. Vật liệu trong công tác đóng và nhổ cừ được tính như sau: Khối lượng vật liệu hao hụt = 1,17% x lần đóng nhổ + 3,5% x số tháng cọc ở công trình.

Các trường hợp không phải xin phép xả nước thải

Công ty của bà Đỗ Thị Quỳnh Như (Đồng Nai) đang sử dụng giàn khoan để khoan hầm. Vì máy khoan nóng nên có sử dung một lượng nước máy khoảng (1 ngàn tấn / ngày) để bơm vào hầm làm nguội giàn khoan, phía trên có hệ thống xử lý nước thải.