Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Chuyển chi phí cho hoạt động chuẩn bị đầu tư thành vốn góp thế nào?

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư được sử dụng để chuyển thành vốn góp trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Tiêu chuẩn làm kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập

Bà Trương Dung (Bình Dương) phụ trách kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên. Bà có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân luật, chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp, chứng chỉ kế toán doanh nghiệp.

Chi phí lựa chọn dự án gồm những gì?

Ông Huỳnh Tấn Vũ (Kon Tum) đang lựa chọn đơn vị tư vấn để lập dự án xây dựng mô hình du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Hồ sơ, thủ tục cho vay ra nước ngoài

Một công ty ở Việt Nam (100% vốn đầu tư nước ngoài) cho công ty mẹ ở nước ngoài vay tiền. Thông tư số 37/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có yêu cầu hồ sơ về văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với khoản cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế.

Nhà trọ cần đáp ứng điều kiện gì về phòng cháy, chữa cháy?

Theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy, tuy nhiên, ông Nguyễn Khánh Tường (Khánh Hòa) nhận thấy, địa phương còn chưa thống nhất về quản lý đối với loại hình nhà trọ (cho thuê dài hạn theo tháng, năm).

Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên

Ông Nguyễn Đình Chiến (Hà Nội) hỏi, trường hợp thiếu các điều kiện về nội dung quy định tại Điểm a, b và c Khoản 1, Khoản 4 Điều 15 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì có được tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên hay không?

Điều kiện hưởng quyền lợi BHYT theo hộ khẩu xã an toàn khu

Bà Trần Thị Hồng Minh (Tây Ninh) có hộ khẩu tại xã an toàn khu. Theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, người dân ở xã an toàn khu được Nhà nước cấp thẻ BHYT và mức hưởng 100%.

Hiểu thế nào là khoản vay nước ngoài?

Công ty A và B đều là doanh nghiệp khu chế xuất, có vốn đầu tư nước ngoài (cùng công ty mẹ tại Nhật Bản). Để đầu tư thực hiện dự án mới, công ty A dự kiến cho công ty B vay vốn trung dài hạn bằng VND.

Cách tạm tính thuế TNCN hàng tháng/quý như thế nào?

Giải đáp vướng mắc về cách tạm tính thuế TNCN hàng tháng/quý.

Căn cứ thay thế nhà thầu thi công

Gia đình ông Ngô Tuấn Anh (Hà Nội) đang thi công phá dỡ nhà cũ để xây dựng lại theo giấy phép được UBND quận cấp. Ông đã ký hợp đồng với 1 đơn vị phá dỡ có pháp nhân hợp pháp, đã lập biện pháp thi công (bản vẽ và thuyết minh) và đã được UBND phường phê duyệt lệnh khởi công theo đúng quy định.