Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thuế

Có thu nhập ngoài lương hưu, tính thuế thế nào?

Ông Nguyễn Tiến (Bắc Giang) nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/8/2023 theo chế độ của Nhà nước. Sau khi hưởng chế độ hưu trí, ông vẫn tiếp tục làm việc với chức danh trưởng ban kiểm soát theo điều lệ công ty (chức danh bầu theo nhiệm kỳ 2021-2026).

Chi phí thuê căn hộ và thuế GTGT tương ứng có được đưa vào chi phí và khấu trừ hợp lệ của công ty?

Vướng mắc về thuế GTGT về tiền thuê căn hộ cho cá nhân nước ngoài.

Xác định mức thuế theo thời điểm nghiệm thu công trình?

Công ty ông Nguyễn Hùng Cường ký hợp đồng thi công với các nhà thầu chính và chủ đầu tư hạng mục hệ thống thông gió hút khói cho các dự án, công trình xây dựng nhà xưởng, trung tâm thương mại và các toà nhà cao tầng.

Bán điện mặt trời có được tính giảm thuế?

Đơn vị của bà Đặng Thị Liên (Đồng Nai) bán điện mặt trời mái nhà cho các công ty điện lực, xuất hóa đơn sau khi chốt chỉ số và đối soát dữ liệu theo Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (xuất khoảng đầu tháng sau của tháng phát sinh).

Lập hóa đơn vào thời điểm thu tiền hay hoàn thành dịch vụ?

Công ty bà Đoàn Thị Hường (Hà Nội) cho công ty khác vay tiền. Hợp đồng cho vay thời hạn hơn 12 tháng, quy định hết thời hạn vay bên vay sẽ trả cả gốc và lãi vay theo hợp đồng. Hàng quý, hai bên vẫn tính tiền lãi vay và ghi nhận vào doanh thu, chi phí.

Bên bán phải xuất hóa đơn hoàn trả hàng hóa thay bên mua?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thức (TPHCM), tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định, mọi doanh nghiệp khi có các hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ... cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa đều phải xuất hóa đơn và ghi đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải có chịu thuế GTGT?

Ông Lâm Hữu Phước (Quảng Ngãi) làm việc tại đơn vị sự nghiệp nhà nước tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên thuộc nhóm 3 (mức tự đảm bảo từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị (hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí).

Dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải có chịu thuế GTGT?

Ông Lâm Hữu Phước (Quảng Ngãi) làm việc tại đơn vị sự nghiệp nhà nước tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên thuộc nhóm 3 (mức tự đảm bảo từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị (hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí).

Thay đổi nơi làm việc, quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Từ tháng 1 đến tháng 7/2022, bà Nguyễn Xuân Thủy (TPHCM) ký hợp đồng lao động và đóng BHXH tại công ty A, cơ quan quản lý là Cục Thuế TPHCM. Từ tháng 8/2022 đến tháng 1/2023, bà không có bất kỳ thu nhập tại công ty hay tổ chức nào.

Có được dùng tiền giảm thuế để bù phát sinh tăng khối lượng?

Năm 2021, công ty ông Vũ Mạnh Cường (Vĩnh Phúc) ký hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 20/12/2021 đến ngày 20/12/2022. Theo thời gian thi công, việc nghiệm thu hoàn thành, thanh toán và quyết toán trong năm 2022.