Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị thay đổi quy định về khống chế mức trần lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 60/2020/NĐ-CP. Kiến nghị: - Chỉ áp dụng mức lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết mà các giao dịch này không đúng với bản chất thị trường, làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước. Đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhưng các giao dịch là đúng bản chất thị trường, không làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước thì sẽ không bị áp dụng trần mức lãi vay, theo đúng tinh thần của Nghị định. Cơ quan thuế phải có trách nhiệm thẩm tra bản chất các giao dịch liên kết của doanh nghiệp trước khi ra quyết định áp trần mức lãi vay được hạch toán vào chi phí hợp lý. - Phần chi phí lãi vay phát sinh do bán hàng trả chậm thì đương nhiên được hạch toán vào chi phí hợp lý vì như trình bày ở trên: phần lãi vay phát sinh này đã được cộng vào giá bán, vì vậy đã được tính vào doanh thu bán hàng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ tư, 23-10-2020 | 11:41:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị thay đổi quy định về khống chế mức trần lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 60/2020/NĐ-CP. Kiến nghị: - Chỉ áp dụng mức lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết mà các giao dịch này không đúng với bản chất thị trường, làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước. Đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhưng các giao dịch là đúng bản chất thị trường, không làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước thì sẽ không bị áp dụng trần mức lãi vay, theo đúng tinh thần của Nghị định. Cơ quan thuế phải có trách nhiệm thẩm tra bản chất các giao dịch liên kết của doanh nghiệp trước khi ra quyết định áp trần mức lãi vay được hạch toán vào chi phí hợp lý. - Phần chi phí lãi vay phát sinh do bán hàng trả chậm thì đương nhiên được hạch toán vào chi phí hợp lý vì như trình bày ở trên: phần lãi vay phát sinh này đã được cộng vào giá bán, vì vậy đã được tính vào doanh thu bán hàng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần Long Sơn (lô III. 23A, đường 19/5A, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh)

Công văn: 1882/PTM -KHTH, Ngày: 16/10/2020

Nội dung kiến nghị:

Do đặc thù nguyên liệu và bán hàng như trên nên nhu cầu vốn lưu động của Công ty Long Sơn rất lớn (toàn bộ vay từ các ngân hàng Việt Nam), dẫn tới chi phí lãi vay khá cao (thực tế lãi vay này đã được các ngân hàng Việt Nam đóng thuế thu nhập doanh nghiệp), vì vậy mức khống chế trần lãi vay là 30% theo Nghị định số 60/2020/NĐ-CP cùng vẫn gây ra rất nhiều khó khăn do vẫn bị xuất toán một phần không nhỏ lãi vay trong khi các giao dịch liên kết của Công ty là đúng bản chất thị trường, theo phân công lao động giữa công ty mẹ và các công ty con và chi nhánh, các giao dịch liên kết không nhằm mục đích trốn thuế.


Đơn vị phản hồi: Thủ tướng Chính phủ / Bộ Tài chính / Phòng Thương mại và Công nghiệp VN / Cục XNK - Bộ Công thương / Viên nghiên cứu quản lý kinh tế TW

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)