Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị xem xét nới lỏng các tiêu chí cho phép cung cấp các khoản vay bình thường và các khoản vay lãi suất thấp. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề xuất về gói cho vay lãi suất 0% hỗ trợ doanh nghiệp: Để triển khai gói lãi suất 0%, Chính phủ có thể giao cho một số NHTM làm trung gian cho vay, xác định cho vay tín chấp hay có thế chấp tài sản. Các NHTM không cho vay đại trà mà cần đưa ra tiêu chí, chọn lựa từng khách hàng có khả năng kinh doanh thành công để cho vay. Theo đó, NH có thể nới lỏng các điều kiện giải ngân cho nhóm khách hàng trước đây từng sản xuất - kinh doanh hiệu quả; có dòng tiền trôi chảy, lịch sử thanh toán nợ đúng hạn… nhưng hiện đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Nếu NHTM cho vay không đúng địa chỉ, dẫn đến không thu hồi được nợ thì Chính phủ cần quy trách nhiệm cho NH đó. chính sách cho vay lãi suất 0% là một trong những biện pháp cấp bách giải cứu DN nhưng đồng thời giải cứu cả NH. Khi NH chọn lọc chính xác đối tượng giàu tiềm năng để cho vay lãi suất 0%, DN sẽ có thêm dòng tiền để phục hồi sản được sản xuất - kinh doanh, giúp hoạt động của NH tốt lên. Hiệp hội Vận tải ô tô VN; Tổng hợp nhiều DN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước

6938/NHNN-TD

22/09/2020

Phản hồi chưa đầy đủ
Ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ thanh khoản chứ không phải giảm mặt bằng lãi suất. Tốc độ giải ngân khoản vay là một trong những chìa khoá thành công của chính sách giải cứu DN. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6938/NHNN-TD

22/09/2020

Đã phản hồi
Đề xuất giải pháp với các ngân hàng: Khoanh khoản nợ cũ, cho vay khoản mới, hỗ trợ lãi suất ở mức thấp nhất và cho vay từ Ngân hàng Chính sách để trả 50% mức lương tối thiểu vùng cho công nhân, cán bộ. Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6409/NHNN-TD

04/09/2020

Đã phản hồi
Đề xuất ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại cho phép cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ đối với các dự án PPP đã hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành mà doanh thu sụt giảm do ảnh hưởng dịch bệnh. Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Cần mạnh dạn và linh hoạt trong điều chỉnh tỷ giá để giữ lợi thế xuất khẩu Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6938/NHNN-TD

22/09/2020

Đã phản hồi
NHTM đề nghị tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên 20% để đảm bảo nguồn cho các khoản hỗ trợ tài chính nhỏ, ngắn hạn. FE Credit - Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6410/NHNN-TD

04/09/2020

Đã phản hồi
Ngân hàng thương mại đề nghị xem xét điều chỉnh giảm các tỷ lệ trích lập dự phòng ở mức hợp lý hơn. FE Credit - Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6410/NHNN-TD

04/09/2020

Đã phản hồi
Đề nghị ngân hàng cho giảm tỷ lệ tài sản thế chấp đối với các DN cung cấp hàng lương thực thực phẩm để có thể vay được nhiều hơn. Cho vay ưu đãi 0% đối với các DN ngành bán lẻ các thực phẩm thiết yếu. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

6938/NHNN-TD

22/09/2020

Đã phản hồi
Cho phép các DN lữ hành được tạm thời rút tiền ký quỹ (500 triệu) ở các ngân hàng về trang trải các khoảng chi phí của doanh nghiệp trong thời gian khó khăn ngừng hoạt động bởi Covid-19. Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

6589/ NHNN-TD

10/09/2020

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày