Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị ngân hàng cho phép khoanh nợ đã vay, và tiếp tục cho phép vay tiếp trong giới hạn định mức cho các DN. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

6408/NHNN-TD

04/09/2020

Đã phản hồi
Đề nghị các ngân hàng thương mại xem xét cho các doanh nghiệp bất động sản được cơ cấu lại nợ, giảm khoảng 30% lãi vay trong thời hạn 12 tháng, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc, không chuyển nhóm nợ xấu hơn khi đáo hạn theo tinh thần Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị các ngân hàng thương mại xem xét cho người vay mua nhà ở thương mại được giảm lãi vay, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc, để vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Chưa phản hồi
Đề nghị NHNN chỉ đạo các NHTM cho phép các DN đầu tư vào lĩnh vực năng lượng được giảm yêu cầu về vốn tự có khi đi vay vốn (hiện là 30%-40% giảm xuống 15-20%) để có thể đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là trong điện gió, điện mặt trời để phục vụ an ninh năng lượng. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

6424/NHNN-TD

07/09/2020

Đã phản hồi
Đề nghị xem xét huy động ngoại tệ USD trong dân có trả lãi <1%; huy động VND có thể giảm ở kỳ hạn trên 6 tháng từ 1-1,5%. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

6408/NHNN-TD

04/09/2020

Đã phản hồi
Đề nghị ngành ngân hàng cho vay tiếp tục nếu không đủ tài sản đảm bảo khi đánh giá lại tài sản bị giảm, áp dụng cho vay tín chấp khi DN có phương án khả thi, các cơ quan chức năng cần đảm bảo không hình sự hóa quan hệ dân sự, đảm bảo tính minh bạch của DN khi có thị trường trở lại và đầu ra ổn định, ngân hàng tham gia tái cơ cấu cùng DN. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ vay ưu đãi, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo cho các lĩnh vực ưu tiên. Đưa một số ngành ôtô, dệt may, da giày là lĩnh vực ưu tiên. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6938/NHNN-TD

22/09/2020

Đã phản hồi
NHNN cần cụ thể hóa chính sách hỗ trợ DN để có giải pháp hạ lãi suất, có cơ chế bù lãi cho các NHTM hoặc nới tăng trưởng tín dụng (có kiểm soát) để các NH tìm nguồn bù lại khoản đã hỗ trợ DN. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6404/NHNN-TD

04/09/2020

Đã phản hồi
Đề nghị NHNN có quy định cụ thể và cơ chế giám sát việc thực hiện hỗ trợ DN của hệ thống ngân hàng, có thêm nhiều gói vay ưu đãi cho DN với nhiều ngân hàng khác nhau, đơn giảm hóa thủ tục để linh hoạt vốn, nhất là đối với DN mới đầu tư, mới đưa vào hoạt động. Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

5931/NHNN-TD

18/08/2020

Đã phản hồi
Đề nghị Nhà nước có các chính sách hỗ trợ cho cả các khoản vay của DN bằng USD và cho phép DN áp dụng cơ chế vay hoán đổi. Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6407/NHNN-TD

04/09/2020

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày