Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị NHNN có quy định cụ thể và cơ chế giám sát việc thực hiện hỗ trợ DN của hệ thống ngân hàng, có thêm nhiều gói vay ưu đãi cho DN với nhiều ngân hàng khác nhau, đơn giảm hóa thủ tục để linh hoạt vốn, nhất là đối với DN mới đầu tư, mới đưa vào hoạt động. Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị Nhà nước có các chính sách hỗ trợ cho cả các khoản vay của DN bằng USD và cho phép DN áp dụng cơ chế vay hoán đổi. Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị các NHTM có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các DN có khoản vay USD Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị các NHTM cần có sự phân nhóm khách hàng với tiêu chí cụ thể để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, trong đó cần chú trọng đến việc hỗ trợ các DN có tiềm lực nhưng không thuộc đối tượng tác động trực tiếp của dịch. Hiệp hội Đá Thanh Hóa

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

26/05/2020

Chưa phản hồi
Các DNNVV, DN siêu nhỏ khó tiếp cận các khoản vay mới do vướng quy định chưa trả các khoản vay cũ thì không thể được duyệt khoản vay mới. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Chưa phản hồi
Đề xuất Chính phủ cho phép công ty mua bán nợ tiếp tục duy trì để giúp các NHTM giảm nợ xấu. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét xây dựng “Bộ tiêu chuẩn hoạt động tín dụng đặc thù” kiểu “thời chiến” trong giai đoạn chống dịch CoViD-19, chỉ áp dụng cho năm 2020, như sau: (1) Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng (vay mới) và xem xét giảm 50% giá trị tài sản thế chấp để thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, đối với doanh nghiệp được tổ chức tín dụng thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn; có phương án sử dụng vốn khả thi; có khả năng tài chính để trả nợ; và các doanh nghiệp bất động sản có uy tín thương hiệu, có chỉ số tín nhiệm cao, có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước (trong 03 năm gần đây), có dự án khả thi. (2) Đề nghị tiếp tục cho cá nhân, hộ gia đình vay tín dụng mua nhà, cũng được giảm khoảng 30-50% lãi vay, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc trong thời hạn 12 tháng (tối thiểu trong năm 2020). (3) Đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, có cơ chế cho người trẻ được vay tín dụng thương mại với lãi suất hợp lý, theo phương thức tín chấp để mua căn nhà đầu tiên, áp dụng từ năm 2020 và các năm tiếp theo. (4) Đề nghị Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép nới thêm 5% đối với giới hạn cấp tín dụng, đối với một khách hàng không được vượt quá 20%; đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 30% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chỉ áp dụng đặc thù trong năm 2020. (5) Đề nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn ngân sách 3.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, nhất là nguồn vốn 2.000 tỷ đồng bố trí cho 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, vừa nhằm thực hiện chính sách nhà ở xã hội, vừa góp phần kích cầu thị trường bất động sản. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Việc chứng minh sự ảnh hưởng trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp là không khả thi. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho ý kiến hướng dẫn chỉ đạo có tính khả thi và phù hợp với thực tế hơn. Hiệp hội Vận tải ô tô VN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Về khối doanh nghiệp FDI, cần tiếp tục các chính sách thu hút nhà đầu tư ngoại, đồng thời, ở giai đoạn hậu Covid-19, cho phép khối này sản xuất và bán hàng tại thị trường nội địa. VN có thể đặt ra hạn mức và kiểm soát tập trung vấn đề này sau đó phân phối ra thị trường. Công ty DELOITE

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Đề xuất không chuyển đổi toàn bộ các dự án cao tốc Bắc - Nam sang phương thức đầu tư công. Chỉ áp dụng đầu tư công đối với một số dự án có tính chất an ninh quốc phòng hoặc các dự án cấp bách: kiến nghị 04 dự án (Mỹ Thuận - Cần Thơ, Dầu Dây - Phan Thiết, Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt) nên tiếp tục thực hiện theo phương thức PPP. Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Giao thông vận tải

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày