Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị ngành ngân hàng cho vay tiếp tục nếu không đủ tài sản đảm bảo khi đánh giá lại tài sản bị giảm, áp dụng cho vay tín chấp khi DN có phương án khả thi, các cơ quan chức năng cần đảm bảo không hình sự hóa quan hệ dân sự, đảm bảo tính minh bạch của DN khi có thị trường trở lại và đầu ra ổn định, ngân hàng tham gia tái cơ cấu cùng DN.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 13:46:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị ngành ngân hàng cho vay tiếp tục nếu không đủ tài sản đảm bảo khi đánh giá lại tài sản bị giảm, áp dụng cho vay tín chấp khi DN có phương án khả thi, các cơ quan chức năng cần đảm bảo không hình sự hóa quan hệ dân sự, đảm bảo tính minh bạch của DN khi có thị trường trở lại và đầu ra ổn định, ngân hàng tham gia tái cơ cấu cùng DN.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị ngành ngân hàng cho vay tiếp tục nếu không đủ tài sản đảm bảo khi đánh giá lại tài sản bị giảm, áp dụng cho vay tín chấp khi DN có phương án khả thi, các cơ quan chức năng cần đảm bảo không hình sự hóa quan hệ dân sự, đảm bảo tính minh bạch của DN khi có thị trường trở lại và đầu ra ổn định, ngân hàng tham gia tái cơ cấu cùng DN.


Đơn vị phản hồi: Ngân hàng Nhà nước

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)