Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị xem xét huy động ngoại tệ USD trong dân có trả lãi <1%; huy động VND có thể giảm ở kỳ hạn trên 6 tháng từ 1-1,5%.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 13:36:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị xem xét huy động ngoại tệ USD trong dân có trả lãi <1%; huy động VND có thể giảm ở kỳ hạn trên 6 tháng từ 1-1,5%.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Huy động ngoại tệ lãi suất 0 đồng không khuyến khích người dân gửi vào NH.


Đơn vị phản hồi: Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Công văn: 6408/NHNN-TD, Ngày: 04/09/2020

Nội dung trả lời:

  1. Đối với kiến nghị tại mục 22 (trang 8) phụ lục IV Phần Các kiến nghị tập hợp chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến Thủ tướng gặp Doanh nghiệp: Đề nghị xem xét huy động ngoại tệ USD trong dân có trả lãi <1%; huy động VND có thế giảm ở kỳ hạn trên 6 tháng từ 1-1,5%. NHNN có ý.kiến như sau:
    • về lãi suất huy động ngoại tệ
  2. Trong những năm qua, để hạn chế tình trạng đô la hóa, Chính phủ luôn kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện chủ trương từng bước chuyển dần từ quan hệ huy động - cho vay sang quan hệ mua - bán ngoại tệ được nêu tại Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018. Theo đó, NHNN đã thực hiện đồng bộ các giải.pháp để đạt được mục tiêu đề ra, trong đó có quy định trần lãi suất tiền gửi USD của tổ chức, cá nhân tại TCTD là 0%/năm kể từ năm 2015. Kết quả từ đó đến nay, tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định, tỷ lệ đô la hóa trong nền kinh tế giảm (do quan hệ huy động - cho vay đã chuyển dần sang quan hệ mua - bán ngoại tệ), lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, từ đó củng cố và nâng cao được niềm tin của người dân vào đồng Việt Nam, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và chuyển hóa nguồn lực USD trong dân thành nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
  • về lãi suất huy động VND

Để hỗ trợ nền kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ đầu năm 2020 đến nay, NHNN đã liên tục (ngày 17/3/2020 và 13/5/2020) điều chỉnh[1] giảm 02 lần đồng bộ các mức lãi suất với quy mô tườnậ đối lớn. Tính chung NHNN đã giảm khoảng 1,0-1,5%/năm lãi suất điều hành để sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho TCTD,1 tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chỉ phí thấp, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng giảm chi phí vốn vay, phục hồi sản xuất kinh doanh. Hiện Việt Nam là một trong các nước có mức giảm lãi suất điều hành mạnh nhất trong khu Vực[2]. Đồng thời, để hỗ trợ TCTD giảm chi phí có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, NHNN đã giảm 0,6-0,75%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng; giảm 1%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với các lĩnh vực ưu tiên; chỉ dạo TCTD chủ động cân đối khả năng tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, đảm bảo an toàn tài chính; triệt để tiết giảm chi phí hoạt động, điều chỉnh lợi nhuận để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn[3], góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch.

Với chính sách điều chỉnh giảm đồng bộ lãi suất của NHNN nêu trên cộng hưởng với độ trễ tác động của chính sách điều chỉnh giảm lãi suất trong năm 2019 đã và đang góp phân giảm bớt khó khăn cho nên kinh tế, kịp thời hỗ trợ vốn có chi phí hợp lý cho doanh nghiệp, người dân vay, để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đông thời, TCTD cũng triển khai chỉ đạo của NHNN thông qua việc đưa ra nhiều sản phẩm, chương trình cho vay giảm lãi suất... Kết quả, mặt bằng lãi suất huy động4 giảm ở cả ngắn, trung và dài hạn. Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục điều hành lãi sụất phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường, mục tiêu chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trượng, tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD giảm lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng bền vững.

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin gửi Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng để thông tin đến các doanh nghiệp thành viên

 [1]  Lãi suất tái cấp vốn từ mức 6,0%/năm xuống 4,5%/năm; Lãi suất tái chiết khấu từ mứọ 4,0%/năm xuống 3,0%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong TTĐTLNH và cho vay bù đắp.thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ mức 7%/năm xuống mức 5,5%/năm; Lãi suất Chào mua GTCG trên thị trường mở từ 4,0%/năm xuống 3,0%/năm.

[2] Philippines: -1,75%; Thải Lan: -0,5%; Malaysia: -0,5%; Indonesia: -0,75%; Ấn Độ: -1,15%; Trung Quốc: -0,3%.

[3]  Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 3/1/2020, Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/202Ọ, Công văn số 5596/NHNN-VP ngày 4/8/2020.

 
Ý kiến bạn đọc (0)