Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị ngân hàng cho phép khoanh nợ đã vay, và tiếp tục cho phép vay tiếp trong giới hạn định mức cho các DN.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 13:32:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị ngân hàng cho phép khoanh nợ đã vay, và tiếp tục cho phép vay tiếp trong giới hạn định mức cho các DN.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Thực tế, để gia hạn nợ thì NH buộc DN giữ nguyên lãi suất vay (trước khi dịch xảy ra) nên DN cố gồng gánh trả nợ cũ để vay mới, lãi suất giảm được 0.5 – 0.7%/năm.


Đơn vị phản hồi: Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Công văn: 6408/NHNN-TD, Ngày: 04/09/2020

Nội dung trả lời:

  • Luật các TCTD và các văn bản pháp luật liên quan không có quy định về biện pháp khoanh nợ. Việc khoanh nợ hiện nay chỉ áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 116/2018/NĐ-CP) trường hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay do hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng đối với các tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Khoản 2 Điều 12 Nghị định 55/2015/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 116/2018/NĐ-CP).
  • Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp về tín dụng như: (i) Ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 tạo hành lang pháp lý để các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; tạo điều kiện giúp doanh nghiệp giảm áp lực phải trả các khoản nợ tới hạn để tập trung nguồn lực khôi phục sản xuất, kinh doanh, cũng như giúp doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay mới; (ii) Chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, điều chỉnh kê hoạch kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp.
Ý kiến bạn đọc (0)