Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị NHNN có quy định cụ thể và cơ chế giám sát việc thực hiện hỗ trợ DN của hệ thống ngân hàng, có thêm nhiều gói vay ưu đãi cho DN với nhiều ngân hàng khác nhau, đơn giảm hóa thủ tục để linh hoạt vốn, nhất là đối với DN mới đầu tư, mới đưa vào hoạt động.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 13:50:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị NHNN có quy định cụ thể và cơ chế giám sát việc thực hiện hỗ trợ DN của hệ thống ngân hàng, có thêm nhiều gói vay ưu đãi cho DN với nhiều ngân hàng khác nhau, đơn giảm hóa thủ tục để linh hoạt vốn, nhất là đối với DN mới đầu tư, mới đưa vào hoạt động.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Quy định về vay vốn ưu đãi phức tạp, DN khó tiếp cận, chính sách ưu đãi chưa được triển khai đồng bộ, nhất quán trong hệ thống ngân hàng


Đơn vị phản hồi: Ngân hàng Nhà nước

Công văn: 5931/NHNN-TD, Ngày: 18/08/2020

Nội dung trả lời:

Ngân hàng nhà nước có công văn trả lời số 5931/NHNN-TD ngày 18/8/2020

Ý kiến bạn đọc (0)