Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Về tín dụng và lãi suất Với gói 300.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp nông nghiệp có kiến nghị mức giảm lãi suất sâu thêm 2%-3%/năm, đối với khoản vay mới và vay hiện hữu đến mức còn khoảng 4%-5%/ năm. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Môi trường đầu tư kinh doanh Bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ về vốn, lãi xuất, thuế Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông

9757/BTC-CST

13/08/2020

Phản hồi chưa đầy đủ
Đề xuất hỗ trợ vay vốn, thuế Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Bộ Thông tin và truyền thông / Bộ Khoa học và công nghệ

Chưa phản hồi
Đề nghị các khoản thuế, phí đã được hoãn, khi hết thời hạn hoãn thì cho phép DN trả theo lộ trình để giảm áp lực trả nợ một lần cho DN. Có thể kéo dài thời hạn đóng sang năm 2021. Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

3430/TCT-QLN

20/08/2020

Đã phản hồi
Xem xét hoàn thuế GTGT cho một số ngành bị ảnh hưởng nặng, trực tiếp bởi dịch Covid-19 như ngành hàng không, du lịch, vận tải… Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

8574/BTC-TCT; 3438/TCT-KK

15/07/2020

Đã phản hồi
Đề nghị tạm hoãn đóng thuế thu nhập cá nhân đến hết quý 3/2020. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

3420/TCT-DNNCN

19/08/2020

Đã phản hồi
Về việc sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP, đồng thời với việc cho phép chuyển lỗ cho 5 năm tiếp theo, đề nghị cho phép khấu trừ các khoản lỗ của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào năm lợi nhuận của năm 2019. Các Doanh nghiệp, Hiệp hội

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính

7802/BTC - CST; 3455/TCT-TTKT

26/06/2020

Đã phản hồi
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn quy trình chuẩn đối với việc thẩm định, đánh giá thiệt hại, xác định đối tượng doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ. NHNN có thể hướng dẫn các NHTM phân nhóm khách hàng để có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm: (1) Nhóm DN hiện đang hưởng những tác động tích cực (viễn thông, chế biến thực phẩm thiết yếu, thiết bị y tế), (2) nhóm các DN bị tác động tiêu cực nhưng vẫn duy trì được và cần chính sách hỗ trợ tạo điều kiện, (3) nhóm các DN thua lỗ, thiếu vốn lưu động nhưng vẫn có khả năng duy trì thì Ngân hàng cần hỗ trợ; (4) Nhóm Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6938/NHNN-TD

22/09/2020

Đã phản hồi
Đề nghị Ngân hàng nhà nước đôn đốc, hướng dẫn mới có tiêu chí rõ ràng, để các NHTM thực hiện Thông tư 01/2020-TT-NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN về giãn nợ, cơ cấu lại nơ, các khoản vay cũ, cho vay mới với lãi suất thấp,… một cách kịp thời, nhất quán và đúng với tinh thần hỗ trợ DN vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

6938/NHNN-TD

22/09/2020

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày