Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị Vinalines đưa ra các giải pháp công khai minh bạch để suất đầu tư tại Cảng Quy Nhơn bằng với khu vực tư nhân

Thứ bẩy, 12-08-2020 | 11:32:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị Vinalines đưa ra các giải pháp công khai minh bạch để suất đầu tư tại Cảng Quy Nhơn bằng với khu vực tư nhân

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Đại diện vốn nhà nước cố tình không minh bạch thông tin để mưu lợi cá nhân


Đơn vị phản hồi: UB quản lý vốn Nhà nước tại DN

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)