Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị hàng năm thanh tra việc thoái vốn nhà nước, việc cổ phần hóa, việc niêm yết chứng khoán, xuất đầu tư tại khu vực DNTN

Thứ bẩy, 12-08-2020 | 11:34:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị hàng năm thanh tra việc thoái vốn nhà nước, việc cổ phần hóa, việc niêm yết chứng khoán, xuất đầu tư tại khu vực DNTN

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Nghi ngờ xuất đầu tư cao


Đơn vị phản hồi: Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)