Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị bổ sung danh mục công bố thông tin bắt buộc chuyên về mua sắm đấu thầu tại các công ty đại chúng để nhà đầu tư, cổ đông giám sát và đánh giá được trình độ quản lý của từng doanh nghiệp được thuận tiện.

Thứ bẩy, 12-08-2020 | 11:33:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị bổ sung danh mục công bố thông tin bắt buộc chuyên về mua sắm đấu thầu tại các công ty đại chúng để nhà đầu tư, cổ đông giám sát và đánh giá được trình độ quản lý của từng doanh nghiệp được thuận tiện.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Các Doanh nghiệp cố tình trốn tránh việc niêm yết


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khóa nhà nước

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)