Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thay thế Nghị định 163/2018/NĐ - Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng nhận được phản ảnh của ngân hàng thương mại - (NHTM) hội viên về một số nội dung quy định tại dự thảo Nghị định quy định về việc phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (thay thế Nghị định 163/2018/NĐ) do Bộ Tài chính đang soạn thảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát hành Ra HTR trái phiếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong thời gian tới. Về vấn đề này, thời gian qua, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng đã nhiều lần có ý kiến kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại quy định về phát hành trái phiếu để phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 163/2018/NĐ-CP, trên cơ sở phản ảnh của một số NHTM, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng tiếp tục có ý kiến về một số nội dung.

Thứ bẩy, 02-10-2020 | 09:03:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thay thế Nghị định 163/2018/NĐ - Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng nhận được phản ảnh của ngân hàng thương mại - (NHTM) hội viên về một số nội dung quy định tại dự thảo Nghị định quy định về việc phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (thay thế Nghị định 163/2018/NĐ) do Bộ Tài chính đang soạn thảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát hành Ra HTR trái phiếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong thời gian tới. Về vấn đề này, thời gian qua, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng đã nhiều lần có ý kiến kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại quy định về phát hành trái phiếu để phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 163/2018/NĐ-CP, trên cơ sở phản ảnh của một số NHTM, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng tiếp tục có ý kiến về một số nội dung.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng

Công văn: 1577/PTM - KHTH, Ngày: 22/09/2020

Nội dung kiến nghị:

Các quyết định của dự thảo còn bất hợp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động điều hành trái phiếu của các ngân hàng thương mại, Câu lạc bộ pháp chế ngân hang đã có kiến nghị nhưng chưa được tiếp thu trong dự thảo.

Chi tiết kiến nghị tại đường link: https://tinyurl.com/nq35knT8-5

 


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)