Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Xlô-va-ki-a
Cập nhật Thứ năm, 31 / 03 / 2020 11:55 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Xlô-va-ki-a (The Slovak Republic)
  • Thủ đô : Bra-tít-xla-va (Bratislava)
  • Quốc khánh: 1/9 (1992)
  • Diện tích: 49.036km2
  • Dân số: 5.477.038 người (tính đến tháng 7/2014)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Xlô-va-ki-a
  • Đơn vị tiền tệ: Euro
  • Thể chế: Slovakia theo chế độ chính trị đa nguyên, dân chủ nghị viện và kinh tế thị trường. Tổng thống Slovakia được dân bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm. Quốc hội Slovakia gồm 150 nghị sỹ với nhiệm kỳ 4 năm. Thủ tướng được Tổng thống bổ nhiệm theo đề cử của Quốc hội.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo