Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Hồng Kông
Cập nhật Thứ năm, 15 / 01 / 2019 20:04 PM
  • Tên chính thức: Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • Thủ đô :
  • Quốc khánh:
  • Diện tích: 1.104 km2 (đất liền: 1.054km2, mặt nước: 50km2), đường bờ biển dài 733 km
  • Dân số: 7,141,106 người (Ước tính tháng 7 năm 2015)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông (90.8%), tiếng Anh (2.8%), tiếng phổ thông (0.9%), các ngôn ngữ khác (2.1%)
  • Đơn vị tiền tệ: HKD
  • Thể chế: Hồng Công từng là một lãnh thổ phụ thuộc của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland từ năm 1842 đến khi chuyển giao chủ quyền cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997. Tuyên bố chung Trung-Anh và Luật Cơ bản của Hồng Kông quy định rằng Hồng Kông được hưởng một quy chế tự trị cao cho đến ít nhất là năm 2047 - 50 năm sau khi chuyển giao chủ quyền. Dưới chính sách một quốc gia, hai chế độ, Chính quyền Nhân dân Trung ương chịu trách nhiệm về mặt quốc phòng và ngoại giao của lãnh thổ này còn Hồng Kông thì duy trì hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, chế độ tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư của Anh, và các đại biểu trong các tổ chức và sự kiện quốc tế. Theo thể chế người đứng đầu chính quyền Đặc khu là người được bầu chọn bởi Ủy ban Bầu cử Trưởng Đặc khu bao gồm 800 thành viên. Tất cả các viên chức khác của chính quyền Đặc khu, bao gồm các thành viên của các cơ quan hành pháp và lập pháp đều hoặc là được Trưởng Đặc khu bổ nhiệm (trực tiếp hay ủy nhiệm) hoặc được cử tri bầu ra.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo