Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Italia
Cập nhật Thứ năm, 18 / 05 / 2023 16:13 PM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Italia (Italian Republic)
  • Thủ đô : Roma (Rome)
  • Quốc khánh: 2/6
  • Diện tích: 301.340 km2
  • Dân số: 62.402 triệu người (2020)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Italia (chính thống) ngoài ra còn sử dụng tiếng Đức, Pháp, Slovene.
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro (EUR)
  • Thể chế: Chế độ Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo