Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường I-xa-ren
Cập nhật Thứ năm, 08 / 05 / 2020 09:26 AM
  • Tên chính thức: Nhà nước I-xa-ren (State of Israel)
  • Thủ đô : Jerusalem
  • Quốc khánh: 14/5 (theo lịch riêng của I-xa-ren)
  • Diện tích: 20,770 km2
  • Dân số: 8,675,475 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Do thái (Hebrew) là ngôn ngữ chính thức, tiếng A-rập là ngôn ngữ chính thức trong cộng đồng dân tộc A rập và tiếng Anh là ngoại ngữ được sử dụng rộng rãi nhất.
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng shekel I-xa-ren (ILS), 1 USD = 3.886 ILS
  • Thể chế: I-xa-ren theo chế độ Cộng hòa. Quyền hành pháp nằm trong tay Thủ tướng.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo