Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ
Cập nhật Thứ năm, 07 / 06 / 2021 16:41 PM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (Republic of Turkey)
  • Thủ đô : Ankara
  • Quốc khánh: 29/10
  • Diện tích: 780.580 km2
  • Dân số: 81,619,392 (2014), trong đó người Thổ chiếm 70%, người Kurk chiếm 18%, người Crimean Tatar 7,2%, còn lại là người Ác-mê-ni, A-rập...
  • Ngôn ngữ: Tiếng Thổ là quốc ngữ, ngoài ra còn có tiếng Cuốc, Đim-li, A-ze-ri, Ka-bac-đi-an ...
  • Đơn vị tiền tệ: Lira
  • Thể chế: Cộng hoà nghị viện
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo