Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ba Lan
Cập nhật Thứ năm, 09 / 03 / 2022 13:53 PM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Ba Lan (Republic of Poland)
  • Thủ đô : Vác-sa-va (Warszawa) Warsaw thành phố được xây dựng từ thế kỷ X, là thủ đô từ năm 1593
  • Quốc khánh: 3/5- ngày công bố Hiến pháp đầu tiên của Ba Lan (03/5/1791)
  • Diện tích: 312.679 km2 (thứ 9 châu Âu)
  • Dân số: 37.972.812 (ước lượng tháng 1/2019)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
  • Đơn vị tiền tệ: Dua-ti, 1 USD = 4.1013 PLN (30/3/2020)
  • Thể chế: Cộng hòa
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo