Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Senegal
Cập nhật Thứ năm, 20 / 04 / 2021 09:07 AM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Senegal (Republic of Senegal)
  • Thủ đô : Dakar
  • Quốc khánh: 4/4
  • Diện tích: 196.722 km2
  • Dân số: 15,736 triệu người
  • Ngôn ngữ: Chính thức Tiếng Pháp
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng CFA Franc (XOF), 1 USD = 580.5 XOF
  • Thể chế: Cộng hoà Tổng thống. Tổng thống là Nguyên thủ quốc gia kiêm tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang và được bầu thông qua tuyển cử trực tiếp, nhiệm kỳ 7 năm. Quốc hội gồm 120 ghế được bầu cử trực tiếp, nhiệm kỳ 5 năm.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo