Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Thụy Điển
Cập nhật Thứ năm, 18 / 05 / 2023 16:13 PM
  • Tên chính thức: Vương quốc Thụy Điển (Kingdom of Sweden)
  • Thủ đô : Stockholm
  • Quốc khánh: 06/06
  • Diện tích: 450.295 km2
  • Dân số: 10,42 triệu (2021)
  • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính thống là tiếng Thụy Điển. Một bộ phận nhỏ dân cư nói tiếng Sami và tiếng Phần Lan.
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Krona Thụy Điển (SEK) –
  • Thể chế: Chế độ quân chủ lập hiến với hình thức Chính phủ nghị viện. Nhà vua là Nguyên thủ Quốc gia thực hiện các chuyến thăm nhà nước ở nước ngoài (1 năm 2 nước), đón Nguyên thủ Quốc gia của nước ngoài thăm chính thức Thụy Điển, nhận Quốc
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo