Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Campuchia
Cập nhật Thứ năm, 16 / 04 / 2021 09:59 AM
  • Tên chính thức: Vương quốc Campuchia (Cambodia)
  • Thủ đô : Phnom Penh
  • Quốc khánh: 9 tháng 11 (năm 1953)
  • Diện tích: 181,035 km2
  • Dân số: 16 triệu
  • Ngôn ngữ: Khmer (chính thức), tiếng Anh, tiếng Pháp
  • Đơn vị tiền tệ: riels (KHR); 1 USD = 4,05 Riels
  • Thể chế: Theo Hiến pháp năm 1993 qui định Campuchia là quốc gia Quân chủ lập hiến.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo