Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Hà Lan
Cập nhật Thứ năm, 24 / 11 / 2022 13:24 PM
  • Tên chính thức: Vương quốc Hà Lan (Kingdom of the Netherlands)
  • Thủ đô : Amsterdam
  • Quốc khánh: 27/4 (theo ngày sinh của Nhà vua)
  • Diện tích: 41.526 km2
  • Dân số: 17,162,409 (3/2021)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan : 90% dân số sử dụng ngôn ngữ này. Khoảng 350.000 người chiếm 2,2% dân số Hà Lan sử dụng tiếng Frisian là ngôn ngữ chính, chủ yếu ở tỉnh phía Bắc của Friesland. Ở Hà Lan hơn 1,2% dân số sử dụng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập.
  • Đơn vị tiền tệ: Euro
  • Thể chế: Quân chủ lập hiến và Nghị viện
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo