Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Tan-za-ni-a
Cập nhật Thứ năm, 20 / 04 / 2021 09:06 AM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Thống nhất Tanzania (United Republic of Tanzania)
  • Thủ đô : Dar es Salaam
  • Quốc khánh: 26/4
  • Diện tích: 947,300 km2
  • Dân số: 58.552.845 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Swahili và tiếng Anh (dùng cho đối ngoại,thương mại, hành chính, giáo dục), tiếng Ả rập và một số thổ ngữ khác.
  • Đơn vị tiền tệ: đồng Shilling Tanzania (TZS), 1 USD = 1,571.1 ILS
  • Thể chế: Tanzania theo chế độ Cộng hòa.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo